Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 43/2011

z dnia 04.08.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 43/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 4 sierpnia 2011 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Andrzej Olszewski oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.przyjęcie porządku obrad
2.przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 02.08.2011r.
3.Sprawy budżetowy:
- uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2011r.
4.Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wołomińskiego w związku z postępowaniem w sprawie wydania zaświadczenia
o pozwoleniu na budowę.
5.sprawy różne
Godz. rozpoczęcia: 13.55

Ad. 1 Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.
Ad. 2 Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z posiedzeń w dniu 02.08.2011r.
Ad. 3 Po omówieniu przez Skarbnik Powiatu projektów n/w uchwał.
Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV/187/2011 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.
Zarząd jednogłośnie (za 4) podjął uchwałę Nr IV/188/2011w sprawie zmiany planu finansowego jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego.
Ad. 4
Zarząd zapoznał się z wnioskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do porządku obrad Rady Powiatu w dniu 4 sierpnia 2011r. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wołomińskiego w związku z postępowaniem w sprawie wydania zaświadczenia
o pozwoleniu na budowę oraz z projektem w/w uchwały. Zarząd jednogłośnie (za – 4) wyraził zgodę na wprowadzenie wnioskowanego projektu uchwały do porządku sesji.
Ad. 5
Brak spraw różnych.
Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 04.08.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 14.09.2011 r., godz. 12.54
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 14.09.2011 r., godz. 12.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.09.2011 r., godz. 12.54Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1143 razy.