Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Listopad


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-257/2011
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-258/2011
  w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-259/2011
  w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-260/2011
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-261/2011
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
 • Uchwała Nr IV-262/2011
  w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej „Korozja i Kolor” w Wołominie
 • Uchwała Nr IV-263/2011
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
 • Uchwała Nr IV-264/2011
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej
 • Uchwała Nr IV-265/2011
  w sprawie: zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wołominie
 • Uchwała Nr IV-266/2011
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-267/2011
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-268/2011
  w sprawie: ustalenia stawki czynszu z tytułu dzierżawy
 • Uchwała Nr IV-269/2011
  w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2024
 • Uchwała Nr IV-270/2011
  w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2012
 • Uchwała Nr IV-271/2011
  w sprawie: przekazania informacji o wstępnych kwotach dochodów i wydatków jednostek pomocniczych Powiatu Wołomińskiego w roku 2012
 • Uchwała Nr IV-272/2011
  w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-273/2011
  w sprawie: ustalenia wysokości i ilości stypendiów „Talent”
 • Uchwała Nr IV-274/2011
  w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-275/2011
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-276/2011
  w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-277/2011
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-278/2011
  w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Staroście Wołomińskiemu
 • Uchwała Nr IV-279/2011
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę kładki dla pieszych na rzece Czarnej w ciągu wybudowanego chodnika w Mostówce gmina Wołomin
 • Uchwała Nr IV-280/2011
  w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-281/2011
  w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-282/2011
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2016
 • Uchwała Nr IV-283/2011
  w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-284/2011
  w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-285/2011
  w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-286/2011
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-287/2011
  w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr IV-288/2011
  w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011

Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 25.11.2011 r., godz. 13.45
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 25.11.2011 r., godz. 13.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.11.2011 r., godz. 13.45Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 4685 razy.