Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 64/2011

z dnia 16.12.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 64/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 16 grudnia 2011 r.W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Andrzej Olszewski oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz i Sekretarz Aneta Piotrowska (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 13.12.2011 r.
3.Skarbnik: sprawy budżetowe.
4.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 10.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia w dniu 13.12.2011 r.

Ad. 3.
Zarząd jednogłośnie /za - 3/ podjął następujące uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:

1)Uchwała Nr IV-312/2011 w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
2)Uchwała Nr IV-313/2011 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
3)Uchwała Nr IV-314/2011 w sprawie: zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
4)Uchwała Nr IV-315/2011 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
5)Uchwała Nr IV-316/2011 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2011.
6)Uchwała Nr IV-317/2011 w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2011.

Ad. 4.
1)Wicestarosta poinformował o założeniach funkcjonalno – użytkowych planowanej inwestycji oświatowej w Markach.
2)Zarząd zapoznał się z Planem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na rok 2012.

Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia 11.30


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 16.12.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 28.12.2011 r., godz. 11.31
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 28.12.2011 r., godz. 11.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.12.2011 r., godz. 11.31Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1042 razy.