Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 1/2013

z dnia 04.01.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 1 /2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 4 stycznia 2012 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski oraz
-zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Rafał Urbaniak

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.WZ: Wieloletni Program Inwestycyjny.
3.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
4.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 13.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przeprowadził dyskusję nad projektem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Ad. 3.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
- Uchwała Nr IV-1/13 w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków jednostek pomocniczych Powiatu Wołomińskiego w roku 2013
- Uchwała Nr IV-2/13 w sprawie: opracowania budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
- Uchwała Nr IV-3/13 w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 15.30


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 04.01.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 21.01.2013 r., godz. 11.58
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 21.01.2013 r., godz. 11.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.01.2013 r., godz. 11.58Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 858 razy.