Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 5/2013

z dia 29.01.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 5/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 stycznia 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz i Sekretarz Aneta Piotrowska.

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 23 stycznia 2013 r.
3.PCPR: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie powołania Zespołu Koordynującego ds. opracowania koncepcji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013 – 2015 dla Powiatu Wołomińskiego.
4.WGN: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji liniowej: budowę linii kablowej niskiego napięcie wraz ze złączeniem kablowo – pomiarowym w celu zasilenia obiektu oświatowego na działce ewidencyjnej 116/1 i 116/2 z obrębu 0019-19 miasta Wołomin.
5.WEP:
1)Akceptacja projektu Uchwały Zarządu w sprawie: dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 roku do konsultacji ze związkami zawodowymi
2)Wnioski o objęcie patronatem Starosty.
6.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
7.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 11.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia w dniu 23 stycznia 2013 r.

Ad. 3.
Członek Zarządu Marek Szafrański przedstawił projekt Uchwały Zarządu w sprawie powołania Zespołu Koordynującego ds. opracowania koncepcji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013 – 2015 dla Powiatu Wołomińskiego.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-11/2013 w sprawie powołania Zespołu Koordynującego ds. opracowania koncepcji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013 – 2015 dla Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 4.
Wicestarosta przedstawił projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji liniowej: budowę linii kablowej niskiego napięcie wraz ze złączeniem kablowo – pomiarowym w celu zasilenia obiektu oświatowego na działce ewidencyjnej 116/1 i 116/2 z obrębu 0019-19 miasta Wołomin.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-12/2013 w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji liniowej: budowę linii kablowej niskiego napięcie wraz ze złączeniem kablowo – pomiarowym w celu zasilenia obiektu oświatowego na działce ewidencyjnej 116/1 i 116/2 z obrębu 0019-19 miasta Wołomin.

Ad. 5.
1)Wicestarosta przedstawił projekt Uchwały Zarządu w sprawie: dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 roku.
Zarząd po przeprowadzonej dyskusji postanowił przełożyć rozpatrzenie sprawy na kolejne posiedzenie Zarządu.
2)Zarząd zapoznał się z wnioskami o objęcie patronatem Starosty i podjął następujące decyzje:
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Urlach - Niedzielne spotkanie z artystami, recitale i koncerty pn. „Pogodne wieczory” – dofinansowanie w wysokości 4.500 zł
- Niepubliczne przedszkole „Bezpieczny przedszkolak” w Ząbkach – Konferencja pt. "Rola dyrektora placówek oświatowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecka i nowe zagrożenia" - dofinansowanie w wysokości 2.500 zł
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie - VIII Powiatowy Dzień Planowania Kariery Zawodowej – dofinansowanie 500 zł.

Ad. 6.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwałę Nr IV-13/2013 w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXV-269/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku
2) Uchwałę Nr IV-14/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
3)Uchwałę Nr IV-15/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
4)Uchwałę Nr IV-16/2013 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013.

Ad. 7.
Przeprowadzono dyskusję w sprawie sytuacji w powiatowych placówkach oświatowych i niezbędnych zmian restrukturyzacyjnych.
Przeprowadzono dyskusję dotyczącą sytuacji Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 12.30


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 29.01.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 14.02.2013 r., godz. 10.22
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 14.02.2013 r., godz. 10.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.02.2013 r., godz. 10.22Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1005 razy.