Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 34/2013

z dnia 18.07.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 34/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 18 lipca 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska i Andrzej Olszewski,
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz i Sekretarz Aneta Piotrowska.

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 10 lipca 2013 r.
3.WID: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla zadania polegającego na „wykonaniu projektu budowlanego budowy drogi wojewódzkiej 635 na odcinku Czarna – projektowany węzeł Wołomin na trasie S8”.
4.WSO: Wniosek Fundacji Dzieci – Dzieciom z Kobyłki o wyrażenie zgody na zmianę harmonogramu realizacji zadania „Bitwa Warszawska 1920 roku – Rodzinna gra terenowa”.
5.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
6.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 13.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 10 lipca 2013 r.

Ad. 3.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-157/2013 w sprawie upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla zadania polegającego na „wykonaniu projektu budowlanego budowy drogi wojewódzkiej 635 na odcinku Czarna – projektowany węzeł Wołomin na trasie S8”.

Ad. 4.
Zarząd wyraził zgodę na zmianę Fundacji Dzieci – Dzieciom z Kobyłki harmonogramu realizacji zadania pn. „Bitwa Warszawska 1920 roku – Rodzinna gra terenowa”.

Ad. 5.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwałę Nr IV-158/2013 w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXI-347/2013 z dnia 11 lipca 2013 roku
2)Uchwałę Nr IV-159/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
3)Uchwałę Nr IV-160/2013 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2013
4)Uchwałę Nr IV-161/2013 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
5)Uchwałę Nr IV-162/2013 w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
6)Uchwałę Nr IV-163/2013 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
7)Uchwałę Nr IV-164/2013 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013.

Ad. 6.
Wicestarosta poinformował o wniosku Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie z prośbą o dofinansowanie wyjazdu dla 2 uczniów szkoły
i nauczyciela historii na wyjazd edukacyjno-patriotyczny organizowany przez Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński w okresie od 24 sierpnia do 1 września 2013 r. Zarząd wyraził zgodę na wsparcie w kwocie 3.000 zł.
Wicestarosta poinformował o tym, że jest przygotowane pismo do Burmistrza Wołomina w sprawie odwołania przez Powiat darowizny działki położonej w Wołominie róg ul. Mariańskiej i Broniewskiego i wezwania Gminy Wołomin do podjęcia działań mających na celu zwrot ww. nieruchomości i przeniesienia jej własności na rzecz Powiatu.
Sekretarz poinformowała o wystąpieniu kontrolnym Wojewody Mazowieckiego z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w sprawie prawidłowości realizacji zadań własnych powiatu w przedmiocie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie opracowania i realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 14.00


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wicestarosta Wołomiński - Konrad Rytel, data: 18.07.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 07.08.2013 r., godz. 13.53
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 07.08.2013 r., godz. 14.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.08.2013 r., godz. 14.02Magdalena OlejaszEdycja strony
07.08.2013 r., godz. 13.53Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 863 razy.