Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Listopad


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-296/2013
  w sprawie: upoważnień w zakresie Zarządu drogami publicznymi
 • Uchwała Nr IV-297/2013
  w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr IV-298/2013
  w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024
 • Uchwała Nr IV-299/2013
  w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-300/2013
  w sprawie: uchylenia uchwały Nr IV-289/2013 Zarządu powiatu Wołomińskiego z dnia 31 października 2013 roku
 • Uchwała Nr IV-301/2013
  w sprawie: uchylenia uchwały Nr IV-290/2013 Zarządu powiatu Wołomińskiego z dnia 31 października 2013 roku
 • Uchwała Nr IV-302/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-303/2013
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-304/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-305/2013
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-306/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-307/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-308/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-309/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-310/2013
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-311/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-312/2013
  w sprawie: przekazania informacji o wstępnych kwotach dochodów i wydatków jednostek pomocniczych Powiatu Wołomińskiego w roku 2014
 • Uchwała Nr IV-313/2013
  w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024
 • Uchwała Nr IV-314/2013
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii dla zadania polegającego na „wykonaniu projektu budowlano – wykonawczego budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nr 4338W Ludwinów – Kowalicha na odcinku od istniejącego chodnika w miejscowości Józefów na długości około 1900 mb w Ludwinowie w stronę wsi Kowalicha”
 • Uchwała Nr IV-315/2013
  w sprawie: ustalenia wysokości i ilości stypendiów „Talent”
 • Uchwała Nr IV-316/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-317/2013
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-318/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-319/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-320/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-321/2013
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2013
 • Uchwała Nr IV-322/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-323/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-324/2013
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-325/2013
  w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za III kwartał 2013 roku
 • Uchwała Nr IV-326/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-327/2013
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-328/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-329/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-330/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-331/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-332/2013
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-333/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwałą Nr IV-334/2013
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2013
 • Uchwała Nr IV-335/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-336/2013
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXV-389/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku
 • Uchwała Nr IV-337/2013
  w sprawie: powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w konkursach ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych

Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 01.11.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 08.11.2013 r., godz. 10.17
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 08.11.2013 r., godz. 10.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.11.2013 r., godz. 10.17Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 4427 razy.