Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 60/2013

z dnia 19.12.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 60/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Andrzej Olszewski,
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz i Sekretarz Aneta Piotrowska, Dorota Romańczuk – Naczelnik WSO.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.WSO:
1)wniosek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej z Ząbek w sprawie zmiany kosztorysu realizowanego zadania publicznego
2)Uchwała Zarządu w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych
3.WOŚ: wnioski Spółki Wodnej w Tłuszczu w sprawie zmiany „Harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania”
4.WID:
1)Uchwała Zarządu w sprawie upoważnienia do czynności związanych z „wykonaniem dokumentacji projektowej na budowę odwodnienia w ul. Spacerowej, gm. Radzymin”
2)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej uchwałę Nr XXXII-353/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie przekazania i dofinansowania zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie Gminy Ząbki
5.Wicestarosta: wniosek o przekazanie komputera wielodzietnej rodzinie
6.Starosta: Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zakresu przebudowy skrzyżowania ulic Marsa i Żołnierskiej realizowanego przez m. st. Warszawę w ramach II etapu zadania inwestycyjnego „Modernizacja ciągu ulic Marsa, Żołnierska”
7.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
8.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 12.20.

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej z Ząbek w sprawie zmiany kosztorysu realizowanego zadania publicznego „Utworzenie i prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy”.

Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr IV-358/2013 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych.

Ad. 3.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wnioski Spółki Wodnej w Tłuszczu w sprawie zmiany „Harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania”.

Ad. 4.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr IV-359/2013 w sprawie upoważnienia do czynności związanych z „wykonaniem dokumentacji projektowej na budowę odwodnienia w ul. Spacerowej, gm. Radzymin”.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej uchwałę Nr XXXII-353/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie przekazania i dofinansowania zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie Gminy Ząbki i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego w dniu 19 grudnia 2013 r.

Ad. 5.
Zarząd wyraził zgodę na zdjęcie ze stanu środków trwałych zestawu komputerowego SPW/2905/491/2007 jednocześnie na wniosek kuratora sądowego wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie dla p. Gizeli Więckowskiej.

Ad. 6.
Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu – stanowisko- w sprawie zakresu przebudowy skrzyżowania ulic Marsa i Żołnierskiej realizowanego przez m. st. Warszawę w ramach II etapu zadania inwestycyjnego „Modernizacja ciągu ulic Marsa, Żołnierska”. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował w/w projekt z wnioskiem o włączenie do porządku sesji.

Ad. 7.
1)Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-360/13 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
2)Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-361/13 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
3)Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-362/13 w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
4)Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-363/13 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
5)Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-364/13 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
6)Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-365/13 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
7)Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-366/13 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
8)Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-367/13 w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
9)Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-368/13 w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
10)Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-369/13 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
11)Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-370/13 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
12)Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-371/13 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2013
13)Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-372/13 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
14)Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-373/13 w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr …../2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 19.12.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 22.01.2014 r., godz. 11.18
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 22.01.2014 r., godz. 11.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.01.2014 r., godz. 11.18Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 852 razy.