Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

ROK 2019

1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego.
2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji przez Przewodniczącego Rady oraz spraw zgłaszanych przez Zarząd Powiatu, członków Komisji, innych radnych i mieszkańców powiatu.
4. Monitorowanie wykonania uchwał będących w zakresie Komisji.
5. Promowanie działań zmierzających do poprawy stanu urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu.
6. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za poszczególne lata.
7. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa za poszczególne lata.
8. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz Naczelnika WZK o stanie bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego na terenie powiatu.
9. Monitorowanie stanu bezpieczeństwa:
- w ruchu drogowym - niebezpieczne skrzyżowania, przejścia dla pieszych (oświetlenie przejść), nietrzeźwi kierowcy, przejazdy kolejowe, sygnalizacja świetlna;
- nad akwenami wodnymi w czasie wakacji;
- ppoż. na terenie powiatu wołomińskiego.
10. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
11. Zapoznanie się z Raportem z realizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego za lata 2017-2018. Raport zostanie przygotowany do końca drugiego kwartału br.
12.Zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem Kierownika Nadzoru Wodnego w Wołominie
z działań podejmowanych na terenie powiatu. Termin ustawowy – do końca drugiego kwartału.

ROK 2020

1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego.
2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji przez Przewodniczącego Rady oraz spraw zgłaszanych przez Zarząd Powiatu, członków Komisji, innych radnych i mieszkańców powiatu.
4. Monitowanie wykonania uchwał będących w zakresie Komisji .
5. Promowanie działań w celu poprawy stanu powietrza na terenie Powiatu Wołomińskiego.
6. Promowanie działań zmierzających do poprawy stanu urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu.
7. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za poszczególne lata.
8. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa za poszczególne lata.
9. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarowej oraz Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego o stanie bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego na terenie powiatu.
10. Monitorowanie stanu bezpieczeństwa:
- w ruchu drogowym – niebezpieczne skrzyżowania, przejścia dla pieszych( oświetlenie przejść), nietrzeźwi kierowcy, przejazdy kolejowe, sygnalizacja świetlna;
- nad akwenami wodnymi w czasie wakacji;
- ppoż. na terenie powiatu wołomińskiego.
11. Zapoznanie się funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
12. Zapoznanie się z Projektem Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego – w IV kwartale
13. Zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem Kierownika Nadzoru Wodnego w Wołominie z działań podejmowanych na terenie powiatu. Termin ustawowy – do końca drugiego kwartału.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sławomir Pisarczyk, data: 14.01.2019 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 18.01.2019 r., godz. 12.04
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 05.03.2020 r., godz. 12.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.03.2020 r., godz. 12.40Emilia PłachetkoEdycja strony
18.01.2019 r., godz. 12.05Małgorzata JeznachEdycja strony
18.01.2019 r., godz. 12.05Małgorzata JeznachEdycja strony
18.01.2019 r., godz. 12.04Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1717 razy.