Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Listopad 2009

uchwały Zarządu podjęte w listopadzie 2009 roku

Podstrony:
 • Uchwała Nr III-159/2009
  w sprawie: uzgodnienia planu audytu wewnętrznego na rok 2010
 • Uchwała Nr III-160/2009
  w sprawie: ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych
 • Uchwała Nr III-161/2009
  w sprawie: upoważnienia dla Przemysława Woźniaka
 • Uchwała Nr III-162/2009
  w sprawie: negocjacji dotyczących ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących zasób Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr III-163/2009
  w sprawie: składania w imieniu Zarządu Powiatu wniosków wieczystoksięgowych
 • Uchwała Nr III-164/2009
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej
 • Uchwała Nr III-165/2009
  w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych
 • Uchwała Nr III-166/2009
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań własnych
 • Uchwała Nr III-167/2009
  w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczących zadań zleconych
 • Uchwała Nr III-168/2009
  w sprawie: zmniejszenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconcyh
 • Uchwała Nr III-169/2009
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych
 • Uchwała Nr III-170/2009
 • Uchwała Nr III-171/2009
  w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2010
 • Uchwała Nr III-172/2009
  w sprawie: zmniejszenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych
 • Uchwała Nr III-173/2009
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań własnych
 • Uchwała Nr III-174/2009
  w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań własnych
 • Uchwała Nr III- 175/2009
  w sprawie: zmniejszenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań własnych
 • Uchwała Nr III-176/2009
  w sprawie: uchylenia uchwały Nr III-158/2009 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 października 2009 roku
 • Uchwała Nr III-177/2009
  w sprawie: ustalenia wysokości i ilości stypendiów "Talent"
 • Uchwała Nr III-178/2009
 • Uchwała Nr III-179/2009
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pani Dominiki Anny Bogusz - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr III-180/2009
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pana Piotra Dereszewskiego - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr III-181/2009
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pana Dariusza Jarosława Dylewskiego - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr III-182/2009
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pani Barbary Gągały - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr III-183/2009
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pani Anny Krystyny Grabowskiej - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr III-184/2009
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych
 • Uchwała Nr III-185/2009
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań własnych
 • Uchwała Nr III-186/2009
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań własnych
 • Uchwała Nr III-187/2009
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań własnych
 • Uchwała Nr III-188/2009
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań własnych
 • Uchwała Nr III-189/2009
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań własnych

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 04.12.2009 r., godz. 09.10
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 04.12.2009 r., godz. 09.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.12.2009 r., godz. 09.10Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2449 razy.