Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na Modernizację chodnika przy drodze powiatowej nr 01134 w miejscowości Turów

Ogłoszenie zamieszczono: 28.07.2005 r.
Data składania ofert: 16.08.2005 r., godz. 10.30
Data otwarcia ofert: 16.08.2005 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Starostwo Powiatu Wołomińskiego ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro na: Modernizację chodnika przy drodze powiatowej nr 01134 w miejscowości Turów

1. Specyfikację można otrzymać bezpłatnie w Zarządzie Dróg Powiatowych z siedzibą w Wołominie ul. Kobyłkowska 1a pokój nr 11 w godzinach od 7.00 do 15.00,

2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych,

3. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z póź. zm. )oraz spełniających następujące warunki:
 Oferent wyrazi zgodę na 30 – dniowy termin płatności od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego
 Udzieli 3 letniej gwarancji na przedmiot umowy,

4. Kryterium oceny – cena 100%,

5. Oferty należy składać do dnia 16.08.2005r do godz 10.30 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1a,

6. Otwarcie ofert w dniu 16.08.2005r o godz. 11.00

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

8. Zamawiający nie przewiduje wpłacenia wadium

9. Zamówienie należy wykonać do dnia 30.09.2005 r.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 01.08.2005 r., godz. 09.41
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 01.08.2005 r., godz. 09.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.08.2005 r., godz. 09.41Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1049 razy.