Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60000 euro na: dostawę masy asfaltobetonowej w ilości 2139 MG

Ogłoszenie zamieszczono: 10.08.2005 r.
Data składania ofert: 26.08.2005 r., godz. 10.30
Data otwarcia ofert: 26.08.2005 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Starostwo Powiatu Wołomińskiego ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60000 euro na: dostawę masy asfaltobetonowej w ilości 2139 MG nr sprawy ZDP-343/PN-6/05

1. Specyfikację można otrzymać w Zarządzie Dróg Powiatowych z siedzibą w Wołominie ul. Kobyłkowska 1a pokój nr 11, w godzinach od 7.00 do 15.00 - specyfikacja bezpłatna,
2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych,
3. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. nr 19 poz. 177 oraz:
1) posiadający wytwórnię mas bitumicznych z elektronicznym sterowaniem procesów produkcji o wydajności minimum 60t/h,
2) posiadający samochody samowyładowcze o ładowności minimum 12 t, nie mniej niż 6 szt.,
3) wyrażających zgodę na 30-dniowy termin zapłaty,

4. Kryterium oceny - cena 100%,
5. Oferty należy składać do dnia 26.08.2005r do godz 10.30 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1a,
6. Otwarcie ofert w dniu 26.08.2005r o godz 11.00,
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni,
8. Termin realizacji do dnia 30.11.2005r.,
9. Zamawiający nie przewiduje wpłacenia wadium
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.08.2005 r., godz. 14.45
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.08.2005 r., godz. 14.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.08.2005 r., godz. 14.45Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1064 razy.