Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na: dostawę masy asfaltobetonowej w ilości 1900 MG

Ogłoszenie zamieszczono: 04.10.2005 r.
Data składania ofert: 21.10.2005 r., godz. 10.30
Data otwarcia ofert: 21.10.2005 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Starostwo Powiatu Wołomińskiego ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60000 euro na: dostawę masy asfaltobetonowej w ilości 1900 MG, nr sprawy ZDP-343/PN-10/05

1. Specyfikację można otrzymać bezpłatnie w Zarządzie Dróg Powiatowych z siedzibą w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1a, pokój nr 11, w godzinach od 7.00 do 15.00.

2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

3. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. nr 19 poz. 177 oraz:
1) posiadający wytwórnię mas bitumicznych z elektronicznym sterowaniem procesów produkcji o wydajności minimum 60t/h,
2) posiadający samochody samowyładowcze o ładowności minimum 12 t, nie mniej niż 6 szt.,
3) wyrażający zgodę na 30 dniowy termin zapłaty.

4. Kryterium oceny - cena 100%.

5. Oferty należy składać do dnia 21.10.2005r. do godz 10.30 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1a.

6. Otwarcie ofert w dniu 21.10.2005r o godz 11.00.

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

8. Termin realizacji do dnia 31.05.2006r.

9. Zamawiający nie przewiduje wpłacenia wadium.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 05.10.2005 r., godz. 13.30
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 05.10.2005 r., godz. 13.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.10.2005 r., godz. 13.30Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1017 razy.