Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i prowadzenie kursu: „Kierowca wózków jezdniowych w transporcie wewnętrznym” dla 40 uczestników w grupach 20 osobowych.

Ogłoszenie zamieszczono: 23.07.2003 r.
Data składania ofert: 28.07.2003 r., godz. 14.30
Data otwarcia ofert: 29.07.2003 r., godz. 10.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
STAROSTA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie
05-200 Wołomin ul. Korsaka 4, woj. mazowieckie
tel. - fax (022) 787-54-64(65)
e-mail: wawo@praca.gov.pl


ogłasza przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: zorganizowanie i prowadzenie kursu:

„Kierowca wózków jezdniowych w transporcie wewnętrznym”

dla 40 uczestników w grupach 20 osobowych.


Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: SIERPIEŃ - LISTOPAD 2003r.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 8.

Uprawnioną osobą do kontaktów z oferentami jest Pani Dorota Podleś; nr tel. : 787-54-64

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 17.

Termin składania ofert upływa w dniu 28.07.2003 r. godz.14.30.

Termin rozstrzygnięcia w dniu 29.07.2003r. godz. 10.00

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

- nie wykluczeni na podstawie art.19 i art. 22 ust. 7,
- spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych:
- spełniający wymogi dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 23.07.2003 r., godz. 15.53
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 23.07.2003 r., godz. 15.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.07.2003 r., godz. 15.53Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1310 razy.