Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na: przebudowę sygnalizacji świetlnej ul. Armii Krajowej w Wołominie przy szkole nr 2

Ogłoszenie zamieszczono: 20.10.2005 r.
Data składania ofert: 08.11.2005 r., godz. 10.30
Data otwarcia ofert: 08.11.2005 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Starostwo Powiatu Wołomińskiego ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro na: przebudowę sygnalizacji świetlnej ul. Armii Krajowej w Wołominie przy szkole nr 2

1. Specyfikację można otrzymać bezpłatnie w Zarządzie Dróg Powiatowych z siedzibą w Wołominie ul. Kobyłkowska 1a pokój nr 11 w godzinach od 7oo do 15oo ,
2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych,
3. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z póź. zm. )oraz spełniających następujące warunki:
- Oferent wyrazi zgodę na 30 – dniowy termin płatności od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego
- Udzieli 3 letniej gwarancji na przedmiot umowy
4. Kryterium oceny – cena 100%,
5. Oferty należy składać do dnia 08.11.2005r do godz 10.30 w siedzibie Zarządu
Dróg Powiatowych w Wołominie ul. Kobyłkowska 1a ,
6. Otwarcie ofert w dniu 08.11.2005r o godz 11.00
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
8. Zamawiający nie przewiduje wpłacenia wadium
9. Zamówienie należy wykonać do dnia 30.12.2005r
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 20.10.2005 r., godz. 13.40
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 20.10.2005 r., godz. 13.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.10.2005 r., godz. 13.40Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1006 razy.