Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60000 euro na: przebudowę ul. Fabrycznej w Markach od hm 9+22 do hm 16+45

Ogłoszenie zamieszczono: 24.10.2005 r.
Data składania ofert: 14.11.2005 r., godz. 10.30
Data otwarcia ofert: 14.11.2005 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Powiat Wołomiński ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60000 euro na: przebudowę ul. Fabrycznej w Markach od hm 9+22 do hm 16+45

1. Specyfikację można otrzymać w Zarządzie Dróg Powiatowych z siedzibą w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1a, pokój nr 11 w godzinach od 7.00 do 15.00, cena 50,00 zł,
2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych,
3. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) oraz spełniający następujące warunki:
 Oferent wyrazi zgodę na 30 – dniowy termin płatności od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego
 Na wykonany przedmiot umowy udzieli gwarancji na okres 3 lat (lub więcej) licząc od daty odbioru końcowego
 Wniosą wadium w równowartości 34 000,00 zł
4. Kryterium oceny – cena 100%,
5. Oferty należy składać do dnia 14.11.2005r. do godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1a,
6. Otwarcie ofert w dniu 14.11.2005r. o godz. 11.00
7. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
8. Zamówienie należy wykonać do dnia 30.06.2006r.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 24.10.2005 r., godz. 09.39
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 24.10.2005 r., godz. 09.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.10.2005 r., godz. 09.39Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1066 razy.