Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 na dostawę mięsa, wędlin i drobiu

Ogłoszenie zamieszczono: 07.11.2005 r.
Data składania ofert: 30.11.2005 r., godz. 09.00
Data otwarcia ofert: 30.11.2005 r., godz. 10.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro zgodnie z art.39 Prawa Zamówień Publicznych na dostawę mięsa, wędlin i drobiu.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 2 w godz. 8.00-15.00.

Ogłoszenie o przetargu zmieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

Termin realizacji umowy 01.01.2006r. -31.12.2006r.

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

Wadium nie jest wymagane.

Uprawniona do kontaktu z oferentami: Marzena Szczepańska, Telefon: 781-93-55, fax: 781-00-20

Kryterium oceny ofert - 100% cena.

Termin składania ofert upływa dnia 30.11.2005r. o godz. 9.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.11.2005r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego pok. nr 2.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają wymogi określone w SWIZ
2. spełniają wymogi określone w art.22 i art.24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 07.11.2005 r., godz. 16.27
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 07.11.2005 r., godz. 16.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.11.2005 r., godz. 16.27Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1086 razy.