Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na: MODERNIZACJĘ CHODNIKA UL. SZEROKIEJ W KOBYŁCE

Ogłoszenie zamieszczono: 10.11.2005 r.
Data składania ofert: 28.11.2005 r., godz. 10.30
Data otwarcia ofert: 28.11.2005 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Starostwo Powiatu Wołomińskiego ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro na: MODERNIZACJĘ CHODNIKA UL. SZEROKIEJ W KOBYŁCE

1. Specyfikację można otrzymać bezpłatnie w Zarządzie Dróg Powiatowych z siedzibą w Wołominie ul. Kobyłkowska 1a pokój nr 11 w godzinach od 7.00 do 15.,
2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych,
3. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z póź. zm.) oraz spełniający następujące warunki:
 Oferent wyrazi zgodę na 30 – dniowy termin płatności od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego
 Udzieli 3 letniej gwarancji na przedmiot umowy
4. Kryterium oceny – cena 100%,
5. Oferty należy składać do dnia 28.11.2005 r. do godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Wołominie ul. Kobyłkowska 1a,
6. Otwarcie ofert w dniu 28.11.2005r o godz. 11.00
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
8. Zamawiający nie przewiduje wpłacenia wadium,
9. Zamówienie należy wykonać do 31.05.2006r.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 10.11.2005 r., godz. 14.26
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 10.11.2005 r., godz. 14.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.11.2005 r., godz. 14.26Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1081 razy.