Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony wg procedury uproszczonej na wykonanie robót drogowych przy modernizacji chodnika w ul. Racławickiej w Tłuszczu, z materiałów dostarczonych przez Urząd Gminy Tłuszcz.

Ogłoszenie zamieszczono: 01.07.2003 r.
Data składania ofert: 11.07.2003 r., godz. 11.00
Data otwarcia ofert: 11.07.2003 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Powiat Wołomiński ogłasza przetarg nieograniczony wg procedury uproszczonej (art. 15 ustawy o zamówieniach publicznych - t.j. Dz. U. Nr 72 poz. 664 z póź. zm.) na wykonanie robót drogowych przy modernizacji chodnika w ul. Racławickiej w Tłuszczu, z materiałów dostarczonych przez Urząd Gminy Tłuszcz.


1. W przetargu mogą uczestniczyć firmy posiadające potencjał kadrowy wystarczający do wykonania zamówienia. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych, zgodnie z art. 18 ustawy o zamówieniach publicznych.

2. Firmy mogą otrzymać bezpłatnie dokumentację przetargową, zawierającą warunki przystąpienia do przetargu i i sposób wyłonienia oferty najkorzystniejszej. Dokumentację przetargową można otrzymać w godzinach urzędowania w pokoju Nr 11 od Pani Bronisławy Borkowskiej tel. (0-22) 776 19 40.

3. Oferty należy składać w terminie do dnia 11.07.2003r. do godz. 11oo w pokoju Nr 11 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych 05-200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a.

4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2003r. o godzinie 11oo w pokoju Nr 11 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych. Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.

5. O wynikach przetargu zainteresowani dowiedzą się z ogłoszenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 01.07.2003 r., godz. 13.55
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 01.07.2003 r., godz. 13.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.07.2003 r., godz. 13.55Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1233 razy.