Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony wg procedury uproszczonej na przeprowadzenie remontu pomieszczeń mieszkalnych w Domu Dziecka w Równem.

Ogłoszenie zamieszczono: 04.09.2003 r.
Data składania ofert: 19.09.2003 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 19.09.2003 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Dyrektor Domu Dziecka w Równem, 05–282 Strachówka ogłasza przetarg nieograniczony wg procedury uproszczonej art. 15 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 664 z późn. zm.) na przeprowadzenie remontu pomieszczeń mieszkalnych w Domu Dziecka w Równem.


1. W przetargu mogą uczestniczyć firmy posiadające potencjał ekonomiczny i kadrowy pod względem kwalifikacji do realizacji zamówienia oraz nie podlegające wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 664 z późn. zm.).

2.Firmy mogą otrzymać bezpłatnie dokumentację przetargową, zawierającą warunki przystąpienia do przetargu i sposób wyłonienia oferty najkorzystniejszej. Dokumentację przetargową można otrzymać w godzinach urzędowania w siedzibie Zamawiającego w Domu Dziecka w Równem 78, 05-282 Strachówka - sekretariat Domu Dziecka.

3.Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Dyrektor Domu Dziecka Jan Nowak, tel./fax.: (025) 676 09 14 w godz.: 9.00 - 15.00.

4.Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych - rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

5.Pożądany termin realizacji zamówienia: do 30.11.2003r.

6.Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie (w%): cena - 60%, termin wykonania - 40%.

7.Oferty należy składać w terminie do dnia 19.09.2003 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Domu Dziecka.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2003 r. o godz. 11.00 w sekretariacie Domu Dziecka w Równem.
Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.

8.O wynikach przetargu zainteresowani dowiedzą się z ogłoszenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w Domu Dziecka Równe 78 oraz z ogłoszenia umieszczonego na stronie Internetowej pod adresem: www.powiat-wolominski.pl.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 05.09.2003 r., godz. 09.58
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 05.09.2003 r., godz. 09.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.09.2003 r., godz. 09.58Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1406 razy.