Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony wg procedury uproszczonej art. 15 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie.

Ogłoszenie zamieszczono: 07.01.2004 r.
Data składania ofert: 26.01.2004 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 26.01.2004 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Starostwo Powiatu Wołomińskiego ogłasza przetarg nieograniczony wg procedury uproszczonej art. 15 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 664 z późn. zm.) na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do Zakładu Medycyny Sądowe w Warszawie.


1.W przetargu mogą uczestniczyć firmy posiadające potencjał ekonomiczny i kadrowy pod względem kwalifikacji do realizacji zamówienia oraz nie podlegające wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 664 z późn. zm.).

2.Firmy mogą otrzymać bezpłatnie dokumentację przetargową, zawierającą warunki przystąpienia do przetargu i sposób wyłonienia oferty najkorzystniejszej. Dokumentację przetargową można otrzymać w godzinach urzędowania w siedzibie Zamawiającego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 6.

3.Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Dorota Romańczuk, tel. 787 43 01 w. 121, fax: 787 42 99 w godz.: 9.00 - 14.00.

4.Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych rodzaj zamówienia: usługa.

5.Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie (w %): cena - 100%.

6.Oferty należy składać w terminie do dnia 26.01.2004 r. do godz. 1000 w Kancelarii Starostwa ( pok. Nr 3).
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2004 r. o godz. 1100 w pok. Nr 3 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3. Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.

7.O wynikach przetargu zainteresowani dowiedzą się z ogłoszenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatu Wołomińskiego oraz z ogłoszenia umieszczonego na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-wolominski.pl.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 09.01.2004 r., godz. 11.13
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 09.01.2004 r., godz. 11.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.01.2004 r., godz. 11.13Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1319 razy.