Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie kanału drenażowego odwodnieniowego w ul. Poniatowskiego w Kobyłce.

Ogłoszenie zamieszczono: 11.02.2004 r.
Data składania ofert: 05.03.2004 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 05.03.2004 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Powiat Wolominski ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kanału drenażowego odwodnieniowego w ul. Poniatowskiego w Kobyłce.

1. Miejsce realizacji: ul. Poniatowskiego Kobyłka.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

2. Termin realizacji (wymagany) - 2004.06.25.

3. Wadium - 8.900,00 zł.

4. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena - 100%

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 100 zł) można odebrać w Zrządzie Dróg Powiatowych ul. Kobyłkowska 1a, 05-200 Wołomin, lub za zaliczeniem pocztowym.

6. Uprawniona do kontaktów z oferentami - Bronisława Borkowska, tel. 0-22 776 19 40, lok. 11, w godz. 7:00-15:00.

7. Oferty należy składać w Zarządzie Dróg Powiatowych, ul. Kobyłkowska 1a, 05-200 Wołomin.

8. Termin składania ofert upływa dnia 05.03.2004 o godzinie 10:00.

9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.03.2004 o godzinie 11:00
w Zarządzie Dróg Powiatowych, ul. Kobyłkowska 1a, 05-200 Wołomin.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.02.2004 r., godz. 09.03
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.02.2004 r., godz. 09.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.02.2004 r., godz. 09.03Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1126 razy.