Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i prowadzenie kursu „Fryzjer” dla 40 uczestników w grupach 20 osobowych.

Ogłoszenie zamieszczono: 10.07.2003 r.
Data składania ofert: 25.07.2003 r., godz. 14.30
Data otwarcia ofert: 28.07.2003 r., godz. 10.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
STAROSTA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie
05-200 Wołomin
ul. Korsaka 4
woj. mazowieckie
tel. - fax (022) 787-54-64(65)
e-mail: wawo@praca.gov.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie i prowadzenie kursu: „Fryzjer” dla 40 uczestników w grupach 20 osobowych.


Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: SIERPIEŃ - LISTOPAD

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 8.

Uprawnioną osobą do kontaktów z oferentami jest Pani Dorota Podleś; nr tel.: (0-22) 787-54-64.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 17.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.07.2003 r. godz.1430.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

 • nie wykluczeni na podstawie art.19 i art. 22 ust. 7,

 • spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych,

 • spełniający wymogi dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
  Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 10.07.2003 r., godz. 14.47
  Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 10.07.2003 r., godz. 14.47
  Rejestr zmian:
  CzasAdministratorOpis zmiany
  10.07.2003 r., godz. 14.47Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

  Strona oglądana: 1212 razy.