Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60000 euro na dostawę masy asfaltobetonowej w ilości 10750 MG.

Ogłoszenie zamieszczono: 31.05.2004 r.
Data składania ofert: 30.07.2004 r., godz. 10.30
Data otwarcia ofert: 30.07.2004 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Starostwo Powiatu Wołomińskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60000 euro na dostawę masy asfaltobetonowej w ilości 10750 MG.

1. Specyfikację można otrzymać w Zarządzie Dróg Powiatowych z siedzibą w Wołominie ul. Kobyłkowska 1a pokój nr 11 w godzinach od 7.00 do 15.00, cena specyfikacji 100,00 zł

2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych,

3. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych Dz. U. nr 19 poz 177 oraz:

- posiadający wytwórnię mas bitumicznych z elektronicznym sterowaniem procesów produkcji o wydajności minimum 60t/h
- posiada samochody samowyładowcze o ładowności minimum 12 t, nie mniej niż 6 szt.
- wyrażających zgodę na 30 dniowy termin zapłaty,

4. Kryterium oceny - cena 100%,

5. Oferty należy składać do dnia 30.07.2004r. do godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Wołominie ul. Kobyłkowska 1a,

6. Otwarcie ofert w dniu 30.07.2004r o godz. 11.00

7. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

8. Termin realizacji do dnia 30.11.2004r.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 02.06.2004 r., godz. 11.39
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 02.06.2004 r., godz. 11.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.06.2004 r., godz. 11.39Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1083 razy.