Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60000 euro na wykonanie utrwaleń powierzchniowych metodą sandwicz.

Ogłoszenie zamieszczono: 03.06.2004 r.
Data składania ofert: 25.06.2004 r., godz. 10.30
Data otwarcia ofert: 25.06.2004 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Starostwo Powiatu Wołomińskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60000 euro na wykonanie utrwaleń powierzchniowych metodą sandwicz.

1. Specyfikację można otrzymać bezpłatnie w Zarządzie Dróg Powiatowych z siedzibą w Wołominie ul. Kobyłkowska 1a pokój nr 11 w godzinach od 7.00 do 15.00,

2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych,

3. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych Dz. U. nr 19 poz 177 oraz wyrażających zgodę na 30 dniowy termin zapłaty,

4. Kryterium oceny - cena 100%,

5. Oferty należy składać do dnia 25.06.2004r do godz 10.30 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Wołominie ul. Kobyłkowska 1a,

6. Otwarcie ofert w dniu 25.06.2004r. o godz 11.00

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

8. Termin realizacji do dnia 30.09.2004r.

9. Wadium w wysokości 2 000,00 zł należy wpłacić do dnia 25.06.2004r do godz 10.30.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 04.06.2004 r., godz. 09.17
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 04.06.2004 r., godz. 09.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.06.2004 r., godz. 09.17Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1029 razy.