Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatu Wołomińskiego.

Ogłoszenie zamieszczono: 20.07.2004 r.
Data składania ofert: 16.08.2004 r., godz. 12.00
Data otwarcia ofert: 16.08.2004 r., godz. 14.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Starostwo Powiatu Wołomińskiego 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 ogłasza przetarg nieograniczony (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) na dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatu Wołomińskiego.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych:
- prostokąt - prostokąt - 60.000 kompletów,
- prostokąt - kwadrat - 6.000 kompletów,
- motorowerowe - 3.000 sztuk,
- motocyklowe (ciągnikowe) - 6.000 sztuk,
- prostokąt - 9.000 sztuk.
2. Pożądany termin realizacji zamówienia do 30.08.2007 r.
3. W przetargu mogą uczestniczyć firmy posiadające potencjał ekonomiczny i kadrowy do wykonania zamówienia.
4. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
5. Dokumentację przetargową można otrzymać w godzinach urzędowania w pokoju nr 3 w siedzibie Starostwa Powiatu Wołomińskiego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, tel. 787-43-01. Cena dokumentacji: 50,00 zł.
6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 16.08.2004 r. do godz. 12.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2004 r. o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatu Wołomińskiego w pokoju nr 4. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.
7. Kryteria oceny ofert:
- cena (koszt) - 50%,
- warunki płatności - 30%,
- deklarowane terminy realizacji dostaw interwencyjnych - 20%.
8. Wysokość wadium: 49.500,00 zł.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 20.07.2004 r., godz. 13.45
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 20.07.2004 r., godz. 13.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.07.2004 r., godz. 13.45Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1281 razy.