Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Ząbki w systemie EGB-V (wersja Windows), na bazie wektorowej mapy numerycznej prowadzonej w systemie GEOMAP oraz kontrola użytków gruntowych w zakresie gruntów zurbanizowanych i zabudowanych, na obszarze objętym założeniem ewidencji budynków i lokali.

Ogłoszenie zamieszczono: 08.09.2004 r.
Data składania ofert: 01.10.2004 r., godz. 09.00
Data otwarcia ofert: 01.10.2004 r., godz. 10.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Starostwo Powiatu Wołomińskiego ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z art.39 oraz art. 40 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) na założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Ząbki w systemie EGB-V (wersja Windows), na bazie wektorowej mapy numerycznej prowadzonej w systemie GEOMAP oraz kontrola użytków gruntowych w zakresie gruntów zurbanizowanych i zabudowanych, na obszarze objętym założeniem ewidencji budynków i lokali.

Przetargiem objęte jest sporządzenie operatu ewidencji budynków i lokali. dla miasta Ząbki w systemie EGB-V (wersja Windows), na bazie wektorowej mapy numerycznej prowadzonej w systemie GEOMAP oraz kontrola użytków gruntowych w zakresie gruntów zurbanizowanych i zabudowanych, na obszarze objętym założeniem ewidencji budynków i lokali.

1. W przetargu mogą uczestniczyć firmy, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

2. Firmy mogą otrzymać dokumentację przetargową, za opłatą 40,00 zł (opłata zwolniona z podatku VAT) zawierającą warunki techniczne, warunki przystąpienia do przetargu oraz informację o sposobie wyłonienia najkorzystniejszej oferty. Dokumentację przetargową można otrzymać w godzinach urzędowania Starostwa Powiatu w siedzibie Wydziału Geodezji Starostwa Powiatu Wołomińskiego, Wołomin, przy ul. Powstańców 8/ 10, wejście „B”, pokój nr 3;

3. Zakres opracowania : 6840 działek ewidencyjnych;

4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Pan Robert Denis tel. 787 30-10 oraz Pan Paweł Łukaszczuk tel. 787-32-28.

5. Termin realizacji zamówienia:
Etap I - 15.12.2004 r.
Etap II - 30.04.2005 r.

6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie (w %) – cena za całość opracowania brutto – 100%.

7. Oferty należy składać w terminie do dnia 01.10.2004 r. do godz. 9.00 w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego, w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 pokój nr 4.

Oferty należy składać w dwóch zamkniętych kopertach, przy czym koperta zewnętrzna winna być opisana: Przetarg na założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Ząbki w systemie EGB-V, na bazie wektorowej mapy numerycznej prowadzonej w systemie GEOMAP oraz kontrola użytków gruntowych w zakresie gruntów zurbanizowanych i zabudowanych na obszarze objętym założeniem ewidencji budynków i lokali.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2004 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Geodezji Starostwa Powiatu Wołomińskiego w Wołominie przy ul. Powstańców 8/ 10, wejście „A” pokój „ Geodety Powiatowego”.

8. Wyniki przetargu zostaną przedstawione w formie ogłoszenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatu Wołomińskiego.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.09.2004 r., godz. 09.25
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 08.09.2004 r., godz. 09.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2004 r., godz. 09.25Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1228 razy.