Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60000 euro na utrzymanie zimowe dróg powiatowych w gminach: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Poświętne, Tłuszcz.

Ogłoszenie zamieszczono: 30.09.2004 r.
Data składania ofert: 18.10.2004 r., godz. 10.30
Data otwarcia ofert: 18.10.2004 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Starostwo Powiatu Wołomińskiego ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60000 euro na utrzymanie zimowe dróg powiatowych w gminach: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Poświętne, Tłuszcz.

1. Dokumentację przetargową oraz Specyfikację Istotnych Warunków można otrzymać bezpłatnie w Zarządzie Dróg Powiatowych z siedzibą w Wołominie ul. Kobyłkowska 1a pokój nr 11 w godzinach od 7.00 do 15.00,

2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych,

3. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych Dz. U. nr 19 poz 177 oraz wyrażających zgodę na 30 dniowy termin zapłaty, posiadający 3 szt pługopiaskarek na nośniku samochodowym, ładowarkę 1 szt, równiarkę 1 szt,

4. Kryterium oceny - cena 100%,

5. Oferty należy składać do dnia 18.10.2004r do godz 10.30 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Wołominie ul. Kobyłkowska 1a,

6. Otwarcie ofert w dniu 18.10.2004r. o godz 11.00

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

8. Termin realizacji od dnia 02.11.2004r. do 31.03.2005r.

9. Zamawiający nie przewiduje wpłacania wadium.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 30.09.2004 r., godz. 14.36
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 30.09.2004 r., godz. 14.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.09.2004 r., godz. 14.36Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1193 razy.