Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na budowę drogi powiatowej nr 36216 Sulejów - Strachówka.

Ogłoszenie zamieszczono: 12.10.2004 r.
Data składania ofert: 30.11.2004 r., godz. 10.30
Data otwarcia ofert: 30.11.2004 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Powiat Wołomiński ogłasza przetarg nieograniczony na budowę drogi powiatowej nr 36216 Sulejów - Strachówka

Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zarząd Dróg Powiatowych, Bronisława Bożena Borkowska, ul. Kobyłkowska 1a, 05-200 Wołomin, tel. 0-22 776 19 40, fax 0-22 776 19 41.

Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Zarząd Dróg Powiatowych, cena 150,00 zł

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej.

Zamówienie należy wykonać do 30.06.2005r;

Wymagane wadium: 51000,00 zł.

Warunki uczestnictwa
Wykonawca posiada :
1). 1 szt rozkładarki mas bitumicznych z elektronicznym sterowaniem o min. Szerokości stołu 6m
2). 6 szt samochodów samowyładowczych o ładowności min. 12 t oraz ładowarkę Ł-200 lub podobną
3). 3 szt walców drogowych w tym 1 szt ogumiony
4). Oferent wyrazi zgodę na 30 - dniowy termin płatności od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Termin składania ofert upływa: 30.11.2004r godzina 10:30.
Termin związania ofertą 60dni.

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 30.11.2004, godzina 11:00, w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych 05-200 Wołomin ul. Kobyłkowska.1a
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 14.10.2004 r., godz. 12.12
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 14.10.2004 r., godz. 12.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.10.2004 r., godz. 12.12Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1149 razy.