Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi Miąse-Kury o długości 4200m.

Ogłoszenie zamieszczono: 12.10.2004 r.
Data składania ofert: 30.11.2004 r., godz. 13.30
Data otwarcia ofert: 30.11.2004 r., godz. 14.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Powiat Wołomiński ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi Miąse-Kury o długości 4200 m.

Adres, pod którym można uzyskać informacje: Zarząd Dróg Powiatowych, Bronisława Bożena Borkowska, ul. Kobyłkowska 1a, 05-200 Wołomin, tel. 0-22 776 19 40, fax 0-22 776 19 41,

Dokumentację można uzyskać w Zarządzie Dróg Powiatowych, cena – 150,00 zł.

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

Data zakończenia do 30.05.2005;
Wymagane wadium: 50600,00 zł.

Warunki uczestnictwa
Wykonawca posiada:
1) 1 szt rozkładarki mas bitumicznych z elektronicznym sterowaniem o min. Szerokości stołu 6m
2) 6 szt samochodów samowyładowczych o ładowności min. 12 t oraz ładowarkę Ł-200 lub podobną
3) 3 szt walcy drogowych w tym 1 szt ogumiony
4) Oferent wyrazi zgodę na 30 - dniowy termin płatności od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: dostępne do 30.11.2004.

Termin składania ofert upływa: 30.11.2004 godzina 13:30.
Termin związania ofertą: liczba dni: 60.

Data otwarcia ofert: 30.11.2004, godzina 14:00 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych 05-200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 14.10.2004 r., godz. 12.16
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 14.10.2004 r., godz. 12.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.10.2004 r., godz. 12.16Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1175 razy.