Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego dla szpitala w Wołominie.

Ogłoszenie zamieszczono: 15.11.2004 r.
Data składania ofert: 30.11.2004 r., godz. 09.15
Data otwarcia ofert: 30.11.2004 r., godz. 09.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
STAROSTWO POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ul. Prądzyńskiego 3 05-200 WOŁOMIN, telefon: (22)787.43.01 , fax: (022)787.42.99, e-mail: wok@powiat-wolominski.pl; www.powiat-wolominski.pl, NIP-125-09-40-609

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego dla szpitala w Wołominie (oznaczenie według CPV: 33.17.21.00-7)


TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
15 grudnia 2004 r.

TERMIN ZAWIAZANIA Z OFERTĄ
30, Licząc od terminu składania ofert

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW
Spełnienie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1, art 24 ust.1 i 2 oraz spełnienie warunków opisanych w SIWZ

SPOSÓB UZYSKANIA FORMULARZA SIWZ
adres: 05- 200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
fax: 787.42.99
poczta elektroniczna: wok@powiat-wolominski.pl
cena formularza: 20 PLN

KRYTERIA OCENY OFERTY I ICH WARTOŚĆ
Cena - 80%
warunki techniczne - 20%

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Kancelaria Starostwa Powiatu Wołomińskiego pok.4 05- 200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3

TERMIN SKŁADANIA/U>
data: 30 listopada 2004; godzina: 9.15

MIEJSCE OTWARCIA OFERT
Starostw o Powiatu Wołomińskiego, 05- 200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna

TERMIN OTWARCIA OFERT
Data: 30 listopada 2004; godzina: 9.30

WADIUM
wysokość: 2.000 zł
Informacje na temat formy wpłaty wadium wymienione w SIWZ

KONTAKT
· w sprawie przedmiotu zamówienia: P.Prusko, tel. 76-33-102
·w sprawie dokumentacji przetargowej: Barbara Głowińska, tel. 76-33-209.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 15.11.2004 r., godz. 13.37
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 15.11.2004 r., godz. 13.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.11.2004 r., godz. 13.37Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1158 razy.