Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na dostarczenie benzyny bezołowiowej Pb-95 na potrzeby KP PSP w Wołominie w ciągu 2005 roku.

Ogłoszenie zamieszczono: 31.01.2005 r.
Data składania ofert: 15.02.2005 r., godz. 13.00
Data otwarcia ofert: 15.02.2005 r., godz. 14.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, ul. Sasina 15, telefon: (0-22) 787 64 61; (0-22) 787 64 62; faks: (0-22) 787 64 61 w. 100; (0-22) 787 64 62 w. 110, e-mail: wolomin@mazowsze.straz.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na dostarczenie benzyny bezołowiowej Pb-95 na potrzeby KP PSP w Wołominie w ciągu 2005 roku.


Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Dostawa do 7 000 dm3 benzyny bezołowiowej Pb-95 w ciągu 2005 roku.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaopatrywanie samochodów Zamawiającego w benzynę bezołowiową Pb-95 w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę.

Miejsce dostaw:
Stacja paliw Wykonawcy.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
Nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
Nie.

Czas trwania zamówienia:
Data rozpoczęcia: 22/02/2005
Data zakończenia: 31/12/2005

Do przetargu mogą przystąpić firmy, które:
1. mają stację paliw płynnych znajdujący się w odległości nie większej niż 6 kilometrów od siedziby Zamawiającego. Odległość należy mierzyć wzdłuż utwardzonych ulic i dróg.
2. prowadzą działalność gospodarczą odpowiadającą zakresowi przedmiotu zamówienia od co najmniej 3 lat.
3. zaakceptują formularz oferty oraz wzór umowy
4. złożą dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Dostępne do: 14.02.2005r.
Cena: 0,00 zł

Termin składania ofert:
15.02.2005r. godz. 13.00.

Termin związania ofertą:
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
15.02.2005r. godz.14.00.
Miejsce: świetlica w siedzibie Zamawiającego, ul. Sasina 15, Wołomin.

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
mł. bryg.. Bogdan Mielecki
telefon: (0-22) 787 64 61; (0-22) 787 64 62;
faks: (0-22) 787 64 61 w. 100; (0-22) 787 64 62 w. 110

Specyfikacja istotnych warunków zmówienia.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 31.01.2005 r., godz. 13.57
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 31.01.2005 r., godz. 13.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.01.2005 r., godz. 13.57Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1035 razy.