Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę masy asfaltobetonowej w ilości 4511 MG

Ogłoszenie zamieszczono: 18.04.2005 r.
Data składania ofert: 14.06.2005 r., godz. 10.30
Data otwarcia ofert: 14.06.2005 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Starostwo Powiatu Wołomińskiego ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 euro na: dostawę masy asfaltobetonowej w ilości 4511 MG

1. Specyfikację można otrzymać w Zarządzie Dróg Powiatowych z siedzibą w Wołominie ul. Kobyłkowska 1a pokój nr 11 w godzinach od 7.00 do 15.00 ,
specyfikacja bezpłatna
2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych,
3. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych Dz. U. nr 19 poz. 177 oraz:
1) posiadający wytwórnię mas bitumicznych z elektronicznym sterowaniem procesów produkcji o wydajności minimum 60t/h,
2) posiadający samochody samowyładowcze o ładowności minimum 12 t , nie mniej niż 6 szt.,
3) wyrażających zgodę na 30 dniowy termin zapłaty.
4. Kryterium oceny - cena 100%,
5. Oferty należy składać do dnia 14.06.2005r. do godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Wołominie ul. Kobyłkowska 1a ,
6. Otwarcie ofert w dniu 14.06.2005r o godz. 11.00.
7. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
8. Termin realizacji do dnia 30.09.2005r.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 18.04.2005 r., godz. 14.17
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 18.04.2005 r., godz. 14.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.04.2005 r., godz. 14.17Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1090 razy.