Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na obsługę bankową budżetu Powiatu i jednostek pomocniczych

Ogłoszenie zamieszczono: 31.05.2005 r.
Data składania ofert: 29.06.2005 r., godz. 11.00
Data otwarcia ofert: 29.06.2005 r., godz. 11.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Starostwo Powiatu Wołomińskiego ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro na: obsługę bankową budżetu Powiatu i jednostek pomocniczych.

Termin wykonania zamówienia: od 01.08.2005 do 31.07.2010 r.

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków: Spełnienie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1, art 24 ust.1 i 2 oraz spełnienie warunków opisanych w SIWZ.

Sposób uzyskania formularza SIWZ:
adres: 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
fax: 787-42-99
poczta elektroniczna: wf@powiat-wolominski.pl

Kryteria oceny oferty i ich wartość:
Cena oferty (koszty obsługi) - 75 pkt.max
Przychody (Oprocentowanie) - 40 pkt.max
Koszty kredytu w rachunku bieżącym - 10 pkt.max

Miejsce składania ofert: Wydział Finansowy Starostwa Powiatu Wołomińskiego, pok.10, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3.

Termin składania ofert: data: 29 czerwca 2005. Godzina: 11.00.

Miejsce otwarcia ofert: Starostwo Powiatu Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.

Termin otwarcia ofert: data: 29 czerwca 2005. Godzina: 11.30.

Kontakt: w sprawie przedmiotu zamówienia - SKARBNIK – Jadwiga Tomasiewicz;
w sprawie dokumentacji przetargowej - Naczelnik WFN – Barbara Ryszawy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 01.06.2005 r., godz. 12.57
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 01.06.2005 r., godz. 12.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.06.2005 r., godz. 12.57Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1207 razy.