Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na obsługę bankową budżetu Powiatu i jednostek pomocniczych

Ogłoszenie zamieszczono: 21.06.2005 r.
Data składania ofert: 08.07.2005 r., godz. 11.00
Data otwarcia ofert: 08.07.2005 r., godz. 11.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Starostwo Powiatu Wołomińskiego 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżejj 60000 EURO na obsługę bankową budżetu Powiatu i jednostek pomocniczych


TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Od 01.08.2005 do 31.07.2010 roku

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:
30 dni, licząc od terminu składania ofert

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW:
Spełnienie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1, art 24 ust.1 i 2 oraz spełnienie warunków opisanych w SIWZ

SPOSÓB UZYSKANIA FORMULARZA SIWZ:
adres: 05- 200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
fax: 787.42.99
poczta elektroniczna : wf@powiat-wolominski.pl

KRYTERIA OCENY OFERTY I ICH WARTOŚĆ:
Cena oferty (koszty obsługi) - 75 pkt.max
Przychody (oprocentowanie) - 40 pkt.max
Koszty kredytu w rachunku bieżącym - 10 pkt.max

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Wydział Finansowy Starostwa Powiatu Wołomińskiego pok.10 05- 200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3

TERMIN SKŁADANIA:
data: 8 lipca 2005. godzina: 11.00

MIEJSCE OTWARCIA OFERT:
Starostwo Powiatu Wołomińskiego , 05- 200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna

TERMIN OTWARCIA OFERT:
Data: 8 lipca 2005. godzina: 11.30

KONTAKT:
• w sprawie przedmiotu zamówienia : SKARBNIK – Jadwiga Tomasiewicz
• w sprawie dokumentacji przetargowej: NACZELNIK Wydziału Finansowego – Barbara Ryszawy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2005 r., godz. 14.38
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2005 r., godz. 14.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2005 r., godz. 14.38Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1049 razy.