Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu drogowego.

Zamówienie: Unieważnione
Data rozstrzygnięcia: 28.05.2007 r.
Zawiadamiamy, że postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60000 euro zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2006 roku nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) dotyczące:

wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu drogowego

znak sprawy: SPW-343/27/07 zostało rozstrzygnięte.

• KRYTERIUM: CENA 100%,
• TERMIN REALIZACJ : 5 miesięcy od daty podpisania umowy

Postępowanie zostało unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) - Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 29.05.2007 r., godz. 11.55
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 29.05.2007 r., godz. 11.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.05.2007 r., godz. 11.55Katarzyna PazioDodanie rozstrzygnięcia przetargu do BIP.

Strona oglądana: 813 razy.