Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na: wykonanie projektu serwerowni w budynku Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Zamówienie: Unieważnione
Data rozstrzygnięcia: 14.06.2007 r.
Wołomin, dnia 13.06.2007 r.ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA


Zawiadamiamy, że postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60000 euro zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2006 roku nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) dotyczące:wykonania projektu serwerowni w budynku Starostwa w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3znak sprawy : SPW-343/37/07 zostało unieważnione.• KRYTERIUM: CENA 100%,
• TERMIN REALIZACJI : 30 dni od daty podpisania umowyPostępowanie zostało unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 14.06.2007 r., godz. 15.22
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 14.06.2007 r., godz. 15.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.06.2007 r., godz. 15.25Katarzyna PazioDodanie rozstrzygnięcia przetargu do BIP.
14.06.2007 r., godz. 15.24Katarzyna PazioDodanie rozstrzygnięcia przetargu do BIP.
14.06.2007 r., godz. 15.23Katarzyna PazioDodanie rozstrzygnięcia przetargu do BIP.
14.06.2007 r., godz. 15.22Katarzyna PazioDodanie rozstrzygnięcia przetargu do BIP.
14.06.2007 r., godz. 15.22Katarzyna PazioDodanie rozstrzygnięcia przetargu do BIP.

Strona oglądana: 727 razy.