Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

przetarg nieograniczony na: wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4316W.

Zamówienie: Unieważnione
Data rozstrzygnięcia: 03.10.2007 r.
Zawiadamiamy, że postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211000 euro zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
(tj. Dz. U. z 2006 roku nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) dotyczące:

Wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4316W.

znak sprawy: SPW-343/84/07 zostało unieważnione.


UZASADNIENIE:

Ww. postępowanie zostało unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) – w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 05.10.2007 r., godz. 14.16
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 05.10.2007 r., godz. 14.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.10.2007 r., godz. 14.16Katarzyna PazioDodanie rozstrzygnięcia przetargu do BIP.

Strona oglądana: 778 razy.