Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

przetarg nieograniczony na: termomodernizacje budynków Domu Dziecka w Równem I etap – ocieplenie stropu budynku mieszkalnego

Zamówienie: Unieważnione
Data rozstrzygnięcia: 06.11.2007 r.
Zawiadamiamy, że postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211000 euro zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2006 roku nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) dotyczące:

Wykonanie termomodernizacji budynków Domu Dziecka w Równem – I etap ocieplenie stropu budynku mieszkalnego.

znak sprawy: SPW-343/92/07 zostało unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp.

• KRYTERIUM: CENA 100%
• TERMIN REALIZACJI: 6 tygodni od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy.

UZASADNIENIE:

Postępowanie zostało unieważniona podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) – oferta najkorzystniejsza przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Otrzymują:
1. Zakład Usług Produkcji i Handlu
ul. Moniuszki 85
06-200 Maków Mazowiecki
fax: (029) 717-04-67
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.11.2007 r., godz. 11.11
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 06.11.2007 r., godz. 11.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.11.2007 r., godz. 11.11Katarzyna PazioDodanie rozstrzygnięcia przetargu do BIP.

Strona oglądana: 851 razy.