Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Starostwo Powiatu Wołomińskiego ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac leśnych polegających na nasadzeniu sadzonek drzew leśnych na terenie pożarzysk w m. Międzyleś, gm. Poświętne i w m. Franciszków, gm. Tłuszcz.

Zamówienie: Rozstrzygnięte
Data rozstrzygnięcia: 04.04.2005 r.
Wołomin, 04.04.2005r.
WOS-3421-1/05

Zawiadomienie

W związku z rozstrzygnięciem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszonego w dniu 07.03.2005r.) na dostawę sadzonek drzew leśnych dla potrzeb odnowienia pożarzysk w m. Międzyleś, gm. Poświętne i w m. Franciszków, gm. Tłuszcz, stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),

zawiadamiam:

1. o wyborze oferty “QUERCUS” DRZEWA, KRZEWY OZDOBNE I LEŚNE, JERZY DYŁO, z siedzibą w m. Nadma, ul. Jaworówka 1/2, 05-261 Marki, na dostawę sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym. Cena oferty brutto: 21.234,00 zł.
2. o unieważnieniu, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowania w części dotyczącej dostawy sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym, w związku z brakiem ofert niepodlegających odrzuceniu.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 12.04.2005 r., godz. 16.25
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 12.04.2005 r., godz. 16.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.04.2005 r., godz. 16.25Katarzyna PazioDodanie rozstrzygnięcia przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1090 razy.