Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wykaz zamówień publicznych: 2006 rok

Przetarg nieograniczony na konserwację sygnalizacji świetlnej



Przetarg nieograniczony na zakup specjalistycznego sprzętu do Szpitala Powiatowego w Wołominie – dostawa defibrylatora



Przetarg nieograniczony na zakup specjalistycznego sprzętu do Szpitala Powiatowego w Wołominie – dostawa: gastroskopu, kolonoskopu, myjki ultradźwiękowej i fundus kamery



Przetarg nieograniczony na zakup specjalistycznego sprzętu do Szpitala Powiatowego w Wołominie - dostawa uniwersalnego aparatu RTG stacjonarnego i aparatu RTG przyłóżkowego



Przetarg nieograniczony na zakup specjalistycznego sprzętu do Szpitala Powiatowego w Wołominie – dostawa: respiratorów, kardiomonitorów i aparatów do EKG



Przetarg nieograniczony na zakup specjalistycznego sprzętu do Szpitala Powiatowego w Wołominie – dostawa uniwersalnego aparatu do znieczulenia



Przetarg nieograniczony na zakup specjalistycznego sprzętu do Szpitala Powiatowego w Wołominie - dostawa ultrasonografu



Przetarg nieograniczony na zakup specjalistycznego sprzętu do Szpitala Powiatowego w Wołominie – dostawa analizatora biochemicznego



Przetarg nieograniczony na dostawę używanego, kompletnego samochodu 9-cio osobowego



Przetarg nieograniczony na dostawy świeżych warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce



Przetarg nieograniczony na obsługę prawną



Przetarg nieograniczony na stanowisko Pogotowia Ratunkowego



Przetarg nieograniczony na rozbudowę i wyposażenie budynku Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie wraz z zagospodarowaniem terenu



Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych



Przetarg nieograniczony na utrzymanie zimowe dróg powiatowych



Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż regałów archiwalnych do budynku Starostwa przy ul. Powstańców 8/10 w Wołominie



Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej



Przetarg nieograniczony na modernizację chodnika w ulicy Kasprzykiewicza w Leśniakowiźnie



Przetarg nieograniczony na budowę chodnika i zjazdów w pasie drogi nr 28574 w miejscowości Dobczyn



Przetarg nieograniczony na roboty brukarskie na terenie Państwowego Domu Dziecka w Równem



Przetarg nieograniczony na dostawę mieszanek mineralno-bitumicznych



Przetarg nieograniczony na dostawę elementów stropów typu „Terriva I” do Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej w Wołominie



Przetarg nieograniczony na remont Liceum Ogólnokształcącego w Urlach



Przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń oraz instalacji wewnętrznych Oddziału Intensywnej Terapii w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie



Przetarg nieograniczony na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych w budynku DPS w Radzyminie



Przetarg nieograniczony na dostawę elementów stropów typu „Terriva” do Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej w Wołominie.



Przetarg nieograniczony na wyposażenie dla Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie



Przetarg nieograniczony na modernizację chodnika w Załubicach



Przetarg nieograniczony na wyposażenie LO w Urlach oraz ZSS w Ostrówku



Przetarg nieograniczony na remont Liceum Ogólnokształcącego w Urlach



Przetarg nieograniczony na dostawy kompletnego, nowego samochodu 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.



Przetarg nieograniczony na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Tłuszczu – etap I



Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż platform pionowych do transportu osób niepełnosprawnych



Przetarg nieograniczony na dostawę drzwi do budynku ODP w Wołominie



Przetarg nieograniczony na montaż okien w budynkach Starostwa w ODP w Wołominie i w WTZ w Zielonce



Przetarg nieograniczony na wyposażenie dla Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie i Powiatowego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych



Przetarg nieograniczony na remont chodnika przy drodze powiatowej nr 28574 od drogi 634 do granicy z gminą Klembów



Przetarg nieograniczony na remont chodnika w miejscowości Słupno i miejscowości Sieraków



Przetarg nieograniczony na remont auli w ZS w Zielonce



Przetarg nieograniczony na remont sali gimnastycznej w ZS w Wołominie



Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania ul. Weteranów i Wyszyńskiego w Radzyminie



Przetarg nieograniczony na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZS w Tłuszczu



Przetarg nieograniczony na dostawę masy asfaltobetonowej



Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania ul. Legionów z ul. Lipińską w Wołominie



Przetarg nieograniczony na remont chodnika przy drodze powiatowej nr 01135 na odcinku 1,2 km



Przetarg nieograniczony na remont chodnika w miejscowości Majdan w kierunku Leśniakowizny.



Przetarg nieograniczony na remont chodnika w miejscowości Józefów



Przetarg nieograniczony na: remont chodnika przy ulicy Wyszyńskiego oraz zatoki postojowej przy ulicy Korczaka w Radzyminie



Przetarg nieograniczony na remont chodnika przy ulicy Matarewicza w Ossowie



Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000 zł



Przetarg nieograniczony na dostawę świeżych warzyw i owoców dla potrzeb kuchni Domu Pomocy Społecznej w Zielonce



Przetarg nieograniczony na termomodernizację stropodachu budynku głównego szpitala powiatowego w Wołominie.



Przetarg nieograniczony na modernizację chodnika w miejscowości Chrzęsne



Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania ul. Armii Krajowej i Piłsudskiego w Wołominie z wykonaniem sygnalizacji świetlnej



Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali miasta Wołomin



Przetarg nieograniczony na prace remontowe w budynku Starostwa



Przetarg nieograniczony na wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej instalacji sanitarnej, elektrycznej, c.o., ciepłej i zimnej wody w budynkach Kompleksu Pałacowego w miejscowości Chrzęsne



Przetarg nieograniczony na wyposażenie dla Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie i Powiatowego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych



Przetarg nieograniczony na termomodernizację ściany budynku ZS w Wołominie



Przetarg nieograniczony na roboty sanitarne w budynku po KP PSP w Wołominie



Przetarg nieograniczony na modernizację chodnika w ulicy Norwida w Radzyminie



Przetarg nieograniczony na montaż i dostawę okien w budynku Starostwa



Przetarg nieograniczony na roboty wykończeniowe w nowym budynku Starostwa oraz roboty dostosowawcze w starym budynku wraz z zagospodarowaniem terenu



Przetarg nieograniczony na dostawy produktów mleczarskich dla potrzeb DPS w Zielonce



Przetarg nieograniczony na usługi dozoru mienia DPS w Zielonce



Przetarg nieograniczony na remont ul. Fabrycznej w Markach



Przetarg nieograniczony na przebudowę mostu na rzece Ossownicy w miejscowości Piaski



Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60000 euro na modernizację chodnika drogi powiatowej w Ręczajach



Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na modernizację chodnika ul. Poniatowskiego w Kobyłce



Przetarg ograniczony na dostawę paliwa i artykułów samochodowych dla potrzeb Starostwa



Przetarg nieograniczony na przebudowę dwóch odcinków drogi powiatowej nr 28567 Kury – Sulejów



Przetarg nieograniczony na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów



Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych sekretariatu oraz gabinetu Starosty



Przetarg nieograniczony na wykonanie robót elektrycznych w „starym” budynku KP PSP w Wołominie



Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów sypkich i innych artykułów spożywczych dla potrzeb kuchni DPS w Zielonce



Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technologicznej i kosztorysowo-technicznej na wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych i placówek opieki społecznej Powiatu Wołomińskiego



Przetarg nieograniczony na wykonanie pełnej dokumentacji strzałowej wraz z przeprowadzeniem rozbiórki wieży ciśnień zlokalizowanej w Wołominie



Przetarg nieograniczony na budowę Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku



Przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę masy asfaltobetonowej w ilości 4386 MG – CPV 14510000-9



Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw z transportem



przetarg nieograniczony na roboty budowlano-wykończeniowe drugiej kondygnacji i poddasza w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie



Przetarg nieograniczonego na dostarczanie benzyny bezołowiowej Pb-95 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.





Strona oglądana: 133223 razy.