Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wykaz zamówień publicznych: 2018 rok

SPW.272.39.2018 Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i rekonstrukcyjnych lokomotywy parowej Ty2-1226 wraz z tenderem - zabytku techniki BEMAG 1943 r. wpisanego do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego pod nr B -SPW.272.38.2018 Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w miejscowości Strachówka do wysokości działki nr231/3 obręb gmina Strachówka realizowany w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowejSPW.272.37.2018 Modernizacja ewidencji gruntów obręb Arciechów, gm. RadzyminSPW.272.36.2018 Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w Zespole Szkół Specjalnych w WołominieSPW.272.35.2018 Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni przed połączeniem z nowo układaną warstwą mieszanki mineralno-asfaltowej na drogach powiatowych na powierzchni 66 000m2SPW.272.34.2018 Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4339W w msc. Strachów i msc. Iły gm. Jadów na odcinku od granicy z miejscowości Urle do granicy z powiatem wyszkowskim (ul. Urlańska w msc. Iły i ul. Bitwy WarszaSPW.272.33.2018 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowSPW.272.32.2018 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4335W (ul. Jana Pawła II) na odcinku od skrzyżowania z ul. Żymirskiego w Klembowie do skrzyżowania w kierunku miejscowości Sitki (wraz z przebudową skrzyżowania), gm. Klembów w ramach zadania ProjektSPW.272.31.2017 Dostawa sprzętu komputerowego z akcesoriami i oprogramowaniemSPW.272.30.2018 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W na odcinku od styku skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 do skrzyżowania ulic Kościuszki, Łąkowej i Polnej (wraz z tym skrzyżowaniem) w Tłuszczu, gm. Tłuszcz w ramach zadania: PrzebudoSPW.272.29.2018 Wykonanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i ul. Mokra) - Mokre - Łosie, gm. Radzymin wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID)SPW.272.28.2018 Remont budynku zabytkowego ZSO Radzymin z podziałem na częściSPW.272.27.2018 Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych – powiat wołomińskiSPW.272.26.2018 Wykonanie podziałów nieruchomości do celów związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID) dla zadania: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz zSPW.272.22.2018 Oczyszczanie elementów kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu wołomińskiegoSPW.272.21.2018 Utrzymanie zimowe dróg powiatowych w sezonie 2018 w gm. TłuszczSPW.272.20.2018 Budowa namiotu halowego na terenie pałacu w Chrzęsnem, gm. TłuszczSPW.272.19.2018 Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budową ul. Głównej w MarkachSPW.272.18.2018 Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i rekonstrukcyjnych lokomotywy parowej Ty2-1226 wraz z tenderem - zabytku techniki BEMAG 1943 r. wpisanego do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego pod nr B -2SPW.272.16.2018 Dostawa betonu asfaltowego z transportem w miejsce wbudowania w drogach powiatu wołomińskiegoSPW.272.17.2018 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowejSPW.272.15.2018 Sporządzenie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowo-pieszej przy drodze powiatowej nr 4311 W na odcinku od msc. Rżyska do msc. St. KraszewSPW.272.14.2018 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) i/lub decyzji Pozwolenie na budowę oraz opracowanieSPW.272.13.2018 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) i/lub decyzji Pozwolenie na budowę oraz opracowanieSPW.272.12.2018 Oczyszczanie pozimowe oraz mechaniczne zamiatanie ulic powiatowych na terenie powiatu wołomińskiegoSPW.272.11.2018 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) i/lub decyzji Pozwolenie na budowę oraz opracowanieSPW.272.10.2018 Remont budynku zabytkowego ZSO Radzymin z podziałem na częściSPW.272.9.2018 Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na wskazanych drogach publicznych będących w Zarządzie Powiatu WołomińskiegoSPW.272.8.2018 Remont drogi powiatowej nr 4337W ul. Mazowieckiej w Dobczynie, gm. Klembów na odcinku ok. 775mbSPW.272.6.2018 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka (na odcinku od km 0+053,00 do 0+560,00) polegająca na budowie chodnika z zatokami autobusowymi w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty, gm. DąbrówSPW.272.7.2018 Ochrona fizyczna obiektów Starostwa Powiatowego w Wołominie: 1. Zagościniec ul. Asfaltowa 1, 2. Wołomin ul. Prądzyńskiego 3, 3. Wołomin ul. Powstańców 8/10.SPW.272.5.2018 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) lub decyzji Pozwolenie na budowę oraz opracowanie komSPW.272.4.2018 Budowa namiotu halowego na terenie pałacu w Chrzęsnem, gm. TłuszczSPW.272.3.2018 Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz bezpłatny odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i atramentowychSPW.272.2.2018 Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy w miejscowości Sulejów ul. Kwiatowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328W na długości działki nr 103 do skrzyżowania z ul. Ogrodową oraz przebudowa ul. Ogrodowej do rozwidlenia z Szosą JSPW.272.1.2018 Ochrona fizyczną obiektów Starostwa Powiatowego w Wołominie: 1. Zagościniec ul. Asfaltowa 1, 2. Wołomin ul. Prądzyńskiego 3, 3. Wołomin ul. Powstańców 8/10.

Strona oglądana: 108378 razy.