Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Grudzień 2010

Uchwały Zarządu podjęte w grudniu 2010r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-1/2010
  w sprawie: upoważnienia członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych.
 • Uchwała Nr IV-2/2010
  w sprawie: upoważnienia dla Pana Marka Szafrańskiego do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu
 • Uchwała Nr IV-3/2010
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr III-109/10 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 sierpnia 2010r.
 • Uchwała Nr IV-4/2010
  w sprawie: uchylenia uchwały Nr III-171/10 i uchwały Nr III-172/10 z dnia 18 listopada 2010r.
 • Uchwała Nr IV-5/2010
  w sprawie: zmian w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010r.
 • Uchwała Nr IV-6/2010
  w sprawie: zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
 • Uchwała Nr IV-7/2010
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
 • Uchwała Nr IV-8/2010
  w sprawie: zmiany planu finansowego Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej
 • Uchwała Nr IV-9/2010
  w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2010
 • Uchwała Nr IV-10/2010
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej.
 • Uchwała Nr IV-11/2010
  w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego.
 • Uchwała Nr IV-12/2010
  w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
 • Uchwała Nr IV-13/2010
  w sprawie: zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
 • Uchwała Nr IV-14/2010
  w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
 • Uchwała Nr IV-15/2010
  w sprawie: zmiany upoważnień w zakresie zarządu drogami publicznymi
 • Uchwała Nr IV-16/2010
  w sprawie: zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2010
 • Uchwała Nr IV-17/2010
  w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2010
 • Uchwała Nr IV-18/2010
  w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2010
 • Uchwała Nr IV-19/2010
  w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010
 • Uchwała Nr IV-20/2010
  w sprawie: zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
 • Uchwała Nr IV-21/2010
  w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
 • Uchwała Nr IV-22/2010
  w sprawie: zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
 • Uchwała Nr IV-23/2010
  w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010
 • Uchwała Nr IV-24/2010
  w sprawie: zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
 • Uchwała Nr IV-25/2010
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej.
 • Uchwała Nr IV-26/2010
  w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego.
 • Uchwała Nr IV-27/2010
  w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu.
 • Uchwała Nr IV-28/2010
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
 • Uchwała Nr IV-29/2010
  w sprawie: zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
 • Uchwała Nr IV-30/2010
  w sprawie: delegowania przedstawicieli Zarządu Powiatu Wołomińskiego do pracy w zespole w charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • Uchwała Nr IV-31/2010
  w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
 • Uchwała Nr IV-32/2010
  w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
 • Uchwała Nr IV-33/2010
  w sparwie: zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińśkiego na rok 2010.
 • Uchwała Nr IV-34/2010
  w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
 • Uchwała Nr IV-35/2010
  w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżtowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
 • Uchwała Nr IV-36/2010
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej
 • Uchwała Nr IV-37/2010
  w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr IV-38/2010
  w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010
 • Uchwała Nr IV-39/2010
  w sprawie: zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
 • Uchwała Nr IV-40/2010
  w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010
 • Uchwała Nr IV-41/2010
  w sprawie: zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2010

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.01.2011 r., godz. 09.59
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.01.2011 r., godz. 10.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.01.2011 r., godz. 10.01Katarzyna PazioEdycja strony
03.01.2011 r., godz. 09.59Katarzyna PazioDodanie strony

Strona oglądana: 4563 razy.