Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokól Nr 1/2010

z dnia 03.12.2010
Wołomin, dnia 3 grudnia 2010r.
PROTOKÓŁ Nr 1/2010
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 3 grudnia 2010r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański,
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik – Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz – Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Jolanta Lejk, (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1.przyjęcie porządku obrad
2.sprawy organizacyjne
1)uchwała Zarządu w sprawie upoważnienia członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych,
2)uchwała Zarządu w sprawie upoważnienia dla Pana Marka Szafrańskiego
do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu.
3.sprawy różne

Godz. rozpoczęcia 10.30

ad. 1
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

ad. 2
Zarząd jednogłośnie (za 3) przyjął Uchwałę Nr IV- 1/10 w sprawie upoważnienia członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych. Zarząd upoważnił do w/w czynności p. Piotra Uścińskiego oraz p. Marka Szafrańskiego.
Zarząd jednogłośnie (za 3) przyjął Uchwałę Nr IV- 2/10 w sprawie upoważnienia dla Pana Marka Szafrańskiego do składania oświadczeń woli
w imieniu Powiatu. Zarząd upoważnił Pana Marka Szafrańskiego do składania łącznie ze Starostą Powiatu oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.

ad. 3

Godz. zakończenia 11.30

Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 03.12.2010 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 26.01.2011 r., godz. 10.31
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.01.2011 r., godz. 10.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.01.2011 r., godz. 10.34NieznanyEdycja strony
26.01.2011 r., godz. 10.32NieznanyEdycja strony
26.01.2011 r., godz. 10.31NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1253 razy.