Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 4/2010

z dnia 20.12.2010 r.
PROTOKÓŁ Nr 4/2010
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 20 grudnia 2010r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego członkowie: Piotr Uściński, Izabella Dziewiątkowska, Marek Szafrański,
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik – Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz – Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych – Adam Marcinkiewicz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury – Magdalena Soszyńska-Kalinowska. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Jolanta Zalewska-Czarnak (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1. przyjęcie porządku obrad
2. przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 14.12.2010r.
3. WDP: wniosek o odstąpienie od umowy z firmą DROTECH
4. sprawy budżetowe:
1) uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie na 2010r.
2) uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie
5. WEK: nauczanie indywidualne
6. WOK: Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wołominie,
7. WGN: Uchwała Rady Powiatu dotycząca zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Zagościńcu,
8. sprawy różne

Godz. rozpoczęcia 10.30

ad. 1
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

ad. 2
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół 3/2010 z posiedzenia z dn. 14.12.2010r.

ad. 3
Zarząd po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych w sprawie umowy zawartej z firmą DROTECH jednogłośnie /za – 3/ podjął decyzję o odstąpieniu od umowy Nr 536/2010 z dn. 12.10.2010r. zawartej z p.Dariuszem Kinem występującym pod nazwą Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane DROTECH z siedzibą w Mińsku Mazowieckim z tego powodu, że wykonawca nie rozpoczął dotychczas robót bez uzasadnionych przyczyn, a tym samym powstała sytuacja, że wykonywanie tej umowy w aktualnych warunkach pogodowych i uwarunkowaniach kredytowych nie leży w interesie zamawiającego. Zarząd zaakceptował treść oświadczenia o odstąpieniu złożonego wykonawcy pismem z dn. 09.12.2010r. podpisane przez starostę Piotra Uścińskiego i upoważnia dwóch członków Zarządu: Piotra Uścińskiego i Marka Szafrańskiego do skierowania do wykonawcy pisma potwierdzającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy
i zażądania kary umownej.

ad. 4
Zarząd jednogłośnie podjął 2 uchwały od Nr IV-28/10 do IV-29/10 w sprawie zmian
w budżecie na 2010r.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 z jednoczesnym wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu o umieszczenie w porządku sesji.

ad. 5
Zarząd jednogłośnie zaakceptował nauczanie indywidualne uczennicy Zespołu Szkół w Wołominie.

ad. 6
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego
w Wołominie z jednoczesnym wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu
o umieszczenie w porządku sesji.

ad. 7
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu dotyczący zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Zagościńcu
z jednoczesnym wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu o umieszczenie
w porządku sesji.

ad. 8
Brak spraw różnych.

Godz. zakończenia 11.00

Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 20.12.2010 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 26.01.2011 r., godz. 10.45
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.01.2011 r., godz. 10.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.01.2011 r., godz. 10.45NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1373 razy.