Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 6/2010

z dnia 30.120.2010 r.
PROTOKÓŁ Nr 6/2010
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 grudnia 2010r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego członkowie: Piotr Uściński, Rafał Pazio, Izabella Dziewiątkowska
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik – Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz – Aneta Piotrowska, (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1. przyjęcie porządku obrad
2. sprawy budżetowe:
1) uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie na 2010r.
3.sprawy różne
Godz. rozpoczęcia 13.00
ad. 1
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

ad. 2
Zarząd jednogłośnie /za – 3/ podjął uchwały:
- Nr IV-40/10 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.,
- Nr IV-41/10 w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2010.

ad. 3
Brak spraw różnych.

Godz. zakończenia 13.10

Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 30.12.2010 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 26.01.2011 r., godz. 11.19
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.01.2011 r., godz. 11.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.01.2011 r., godz. 11.19NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1309 razy.