Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół nr 10/2011

z dnia 25.01.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 10/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 stycznia 2011r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego członkowie: Piotr Uściński, Rafał Pazio, Izabella Dziewiątkowska, Konrad Rytel, Marek Szafrański
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik – Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz – Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Dróg – Adam Marcinkiewicz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury – Magdalena Soszyńska-Kalinowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich – Dorota Romańczuk (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1. 1. przyjęcie porządku obrad
2. 2. przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 18.01.2011r.
3. WDP: uchwała Zarządu w sprawie upoważnień
4. WEK:
1) Uchwała Zarządu w sprawie upoważnienia Dyrektora ZS w Wołominie do realizacji projektu „Praktyki zawodowe w Hiszpanii kluczem do sukcesu”.
2) Uchwała Zarządu w sprawie upoważnienia Dyrektor ZS w Tłuszczu do realizacji projektu „Staże zawodowe w Andaluzji”.
3) Wniosek Urzędu Miejskiego w Tłuszczu o nieodpłatne udostępnianie hali sportowej przy ZS w Tłuszczu.
4) Wniosek Klubu Sportów Walki KYOKUSHIN o obniżenie opłaty za wynajem sali gimnastycznej przy ZS w Zielonce.
5) Wniosek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o sfinansowanie przejazdu nauczycieli szkół z terenu Powiatu na szkolenie w Nowym Dworze Mazowieckim.
6) Wnioski o nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe.
7) Patronaty Starosty.
5. sprawy budżetowe:
1) Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu.
6. WSO:
1) uchwała Zarządu w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych
7. Pismo Dyrektora Domu Dziecka w Równem dot. dokończenia prac remontowych w budynku
8. sprawy różne

Godz. rozpoczęcia 10.30
ad. 1
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

ad. 2
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół 9/2011 z posiedzenia z dn. 18.01.2011r.

ad. 3
Zarząd jednogłośnie /za 4/ podjął uchwałę Nr IV-50/2011 w sprawie upoważnień w zakresie zarządu drogami publicznymi.
ad. 4
Zarząd jednogłośnie /za 4/ podjął uchwałę Nr IV-51/2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Wołominie do realizacji projektu „Praktyki zawodowe w Hiszpanii kluczem do sukcesu”.
Zarząd jednogłośnie /za 4/ podjął uchwałę Nr IV-52/2011 w sprawie upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół w Tłuszczu do realizacji projektu „Staże zawodowe w Andaluzji”.
Zarząd zobowiązał Naczelnik do wyjaśnienia kwestii zasad powierzania Staroście do wykonania uchwał dot. edukacji.
Zarząd zapoznał się z wnioskiem Burmistrza Tłuszcza o nieodpłatne udostępnianie hali sportowej przy Zespole Szkół w Tłuszczu oraz z kalkulacją kosztów przedstawioną przez Dyrektor Szkoły. Dotychczas hala była udostępniania nieodpłatnie. Według Zarządu szkoły powinny określić między sobą koszty utrzymania. Sprawa do dalszego wyjaśnienia przez Wydział Edukacji.
Zarząd zapoznał się z wnioskiem Klubu Sportów Walki KYOKUSHIN
o obniżenie opłaty za wynajem sali gimnastycznej przy ZS w Zielonce. W wyniku głosowania /za – 2, przeciw – 2, wstrzym.się – 1/ Zarząd nie wyraził zgodę na kolejną obniżkę opłaty.
Zarząd zapoznał się z wnioskiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dot. sfinansowania przejazdu nauczycieli szkół z terenu Powiatu na szkolenie
w Nowym Dworze Mazowieckim. Zarząd wyraził zgodę na zapewnienie dojazdu na szkolenie nauczycielom szkół prowadzonych przez powiat wołomiński.
Zarząd jednogłośnie /za 5/ pozytywnie zaopiniował wnioski o przyznanie nagród za szczególne osiągnięcia sportowe.

Zarząd jednogłośnie /za 5/ pozytywnie zaopiniował wnioski o objęcie patronatem starosty:
1) Zespół Szkół w Tłuszczu - VII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji K.K Baczyńskiego – dofinansowanie 2000zł,
2) ZSE w Wołominie - VI Powiatowy Dzień Planowania kariery Zawodowej – dofinansowanie 500zł,
3) MOK Kobyłka - Powiatowy dziecięcy Turniej Tańca Towarzyskiego
i Nowoczesnego – dofinansowanie 2100zł,
4) MDK w Wołominie - Mistrzostwa Extraklasy ZNTS w Tańcu Sportowym Hip-Hop, Break Dance i Electric Boogie Funky Techno. Polskie Eliminacje do Mistrzostw Świata i Europy IFMD 2011 – dofinansowanie 2500zł,
5) ZSE w Wołominie - IV Powiatowy Konkurs Wiedzy z Przedsiębiorczości Szkół Ponadgimnazjalnych – dofinansowanie 2000zł.

ad. 5
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały dot. zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 17.500.000zł. Członkowie Zarządu dyskutowali nad wysokością kredytu w kontekście planowanych inwestycji. Starosta zwrócił uwagę, że przedmiotowy projekt jest konsekwencją zapisów autopoprawki do budżetu przejętej przez Zarząd na poprzednim posiedzeniu. Członek Zarządu Konrad Rytel podkreślił konieczność pozyskiwania środków zewnętrznych.
Zarząd pozytywnie zaopiniował /za – 4, przeciw – 0, wstrzym.się – 1/ projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w roku 2011.

ad. 6
Zarząd jednogłośnie /za 5/ podjął uchwałę Nr IV-52/2011 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych.

ad. 7
Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Domu Dziecka w Równem dot. dokończenia prac remontowych w budynku. Zarząd zdecydował o realizacji zadania poprzez wprowadzenie stosownych zmian w budżecie. Wydział Inwestycji został zobowiązany do oszacowania i wprowadzenia stosownych zmian.ad. 8
Starosta zapoznał Zarząd z informacją nt. sytuacji powodziowej na terenie powiatu oraz przekazał informacje dot. drogi 634 z Rady technicznej.


Godz. zakończenia 12.10

Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 25.01.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 23.03.2011 r., godz. 11.20
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 23.03.2011 r., godz. 11.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.03.2011 r., godz. 11.20Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1602 razy.