Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 13/2011

z dnia 15.02.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 13/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 15 lutego 2011r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego członkowie: Piotr Uściński, Izabella Dziewiątkowska, Konrad Rytel, Marek Szafrański
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik – Jadwiga Tomasiewicz, Magdalena Kuźnicka, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich – Dorota Romańczuk, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury – Magdalena Soszyńska-Kalinowska, (lista obecności w załączeniu).


Porządek posiedzenia:

1. przyjęcie porządku obrad
2. przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 07.02.2011r.
3. WSO:
1) uchwała Zarządu w sprawie powołania komisji konkursowych do rozstrzygnięcia w 2011 roku konkursów ofert na realizację zadań publicznych
4. WEK:
1) projekt uchwały Zarządu w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011 roku
2) ustalenie nauczania indywidualnego dla dwóch uczniów Zespołu Szkół w Zielonce
3) prośba o wystąpienie z wnioskiem o nadanie medalu Komisji Edukacji Narodowej p. Barbarze Góreckiej – byłej dyrektor ZSS w Ostrówku
4) patronaty Starosty
5. opinia prawna dot. firmy Drotech
6. sprawy różne

Godz. rozpoczęcia 10.30

ad. 1
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

ad. 2
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół 12/2011 z posiedzenia z dn. 07.02.2011r.

ad. 3
Zarząd jednogłośnie /za - 4/ podjął uchwałę IV-57/11 w sprawie powołania komisji konkursowych do rozstrzygnięcia w 2011 roku konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

ad. 4
Zarząd zapoznał się z projektem uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011 roku. Zarząd zaakceptował projekt uchwały ze zmianą zwiększenia środków na szkolenia zamknięte organizowane przez Starostwo z 7% na 20%. Zmniejszone zostaną kwoty dla szkół i placówek, które w tamtym roku nie wykorzystały w całości przyznanych środków.

Zarząd wyraził zgodę /za – 4/ na nauczanie indywidualne dla dwóch uczniów Zespołu Szkół w Zielonce.
Zarząd wyraził zgodę /za - 4/ na wystąpienie z wnioskiem o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej p. Barbarze Góreckiej – byłej dyrektor ZSS w Ostrówku.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wnioski o przyznanie patronatu starosty:
1)Uczniowski Klub Sportowy "Struga" – organizacja Grand Prix Powiatu Wołomińskiego w szachach o Puchar Starosty – dofinansowanie 1.500 zł,
2)ZSS w Wołominie – organizacja Wołomińskiego Turnieju Rzucanki Siatkarskiej Podstawowych Szkół Specjalnych – dofinansowanie 2.100 zł,
3)Mok Kobyłka - Konkurs wiedzy o Powiecie Wolomińskim w języku angielskim – dofinansowanie 2.000zł,
4) Mok w Ząbkach -X Konkurs Muzyki Instrumentalnej – dofinansowanie 1.500zł
5)Towarzystwo Powściągliwość i Praca Al.. Piłsudskiego 248/252 Marki - IV Międzynarodowy Szkolny Konkurs Recytatorski w VI Rocznicę Śmierci Sługi Bożego Papieża Jana Pawła II "Blask Świętości" – dofinansowanie 1.500 zł,
6)Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce - Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka" – dofinansowanie 1.000 zł,
7)Stowarzyszenie "Pomóż Dzieciom" Dębinki, ul. Pałacowa 7 Zabrodzie - Halowy Turniej Piłki Nożnej Domów Dziecka - Radzymin 2011 – dofinansowanie 1.000zł,
8)Chór Miejski Cantus Cordis przy MDK w Wołominie - Oratorium "Gloria" C-dur Antonio Vivaldi – dofinansowanie 1.500 zł,
9)Galop - Equus Biuro Artystyczno Reklamowe Bożena Ładno - Foto Models Poland 2011 – dofinansowanie 1.00 zł,
10)English Language Workshop Ząbki i Centrum Nauki Języków Obcych Izabela Kędzierska Wołomin - I edycja Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego "Albion" – dofinansowanie 1.000 zł.

ad. 5

Zarząd zapoznał się z opinią prawną Kancelarii Prawniczej radcy prawnego Lucyny Żochowskiej dot. firmy Drotech. Starosta zaproponował wyegzekwowanie kary od Wykonawcy.

ad. 6

Starosta poinformował Zarząd o wybuchu zbiornika paliw w Emilianowie. Powołana została komisja do wykazania przyczyn wybuchu, nikt nie ucierpiał oraz nie ma zagrożenia dla środowiska. W akcji wzięło udział 23 jednostki Straży Pożarnej z Wyszkowa, Mińska Mazowieckiego, Warszawy i okolic.
Członek Zarządu Konrad Rytel zrelacjonował naradę koordynacyjną dotyczącą priorytetowych inwestycji i remontów realizowanych w pasie drogowym mających szczególny wpływ na drożność komunikacyjną między gminami i powiatami ościennymi a Warszawą planowanych do realizacji w 2011 r. Zaproponował ustalenie spotkania Starosty z Pełnomocnikiem Prezydenta M.St. Warszawy do spraw koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym – Wiesławem Witkiem, z przedstawicielem GDDKiA i MZDW oraz z Burmistrzami.
Starosta przedstawił wstępny projekt zmian organizacyjnych w Starostwie, tj. utworzenie Biura Zarządu, które usprawniłoby funkcjonowanie Starostwa.
Członek Zarządu Izabella Dziewiątkowska zwróciła się z prośbą o wsparcie inwestycji – utworzenie miejsc parkingowych przy Placu 15 Sierpnia i ul. Napoleona w Kobyłce. Zarząd otrzymał plany i mapki do zapoznania się.
Starosta na prośbę Członka Zarządu Izabelli Dziewątkowskiej przedstawił krótką informację na temat sytuacji powodziowej.


Godz. zakończenia 12.45
Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 15.02.2011 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 23.03.2011 r., godz. 12.56
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 23.03.2011 r., godz. 13.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.03.2011 r., godz. 13.23Katarzyna PazioEdycja strony
23.03.2011 r., godz. 13.19Katarzyna PazioEdycja strony
23.03.2011 r., godz. 12.57Katarzyna PazioEdycja strony
23.03.2011 r., godz. 12.56Katarzyna PazioEdycja strony
23.03.2011 r., godz. 12.56Katarzyna PazioDodanie strony

Strona oglądana: 1432 razy.