Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 14/2011

z dnia 17.02.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 14/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 17 lutego 2011r.W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański (lista obecności
w załączeniu).

Porządek posiedzenia:
1. przyjęcie porządku obrad
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wołominie.
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Zagościńcu.
4. sprawy różne

Godz. rozpoczęcia 10.30

ad. 1
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

ad. 2
Zarząd jednogłośnie /za 3/ pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego
w Wołominie.


ad. 3
Zarząd jednogłośnie /za 3/ pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Zagościńcu.


ad.4
Brak spraw różnych.
Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 17.02.2011 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 23.03.2011 r., godz. 13.03
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 23.03.2011 r., godz. 13.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.03.2011 r., godz. 13.25Katarzyna PazioEdycja strony
23.03.2011 r., godz. 13.18Katarzyna PazioEdycja strony
23.03.2011 r., godz. 13.03Katarzyna PazioDodanie strony

Strona oglądana: 1278 razy.