Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 15/2011

z dnia 28.02.2011 r.
PROTOKÓŁ Nr 15/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 lutego 2011r.W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego członkowie: Piotr Uściński, Izabella Dziewiątkowska, Konrad Rytel, Marek Szafrański
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik – Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz – Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Jolanta Zalewska-Czarnak (lista obecności w załączeniu).


Porządek posiedzenia:
1. przyjęcie porządku obrad
2. przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 15 i 17.02.2011r.
3. sprawy budżetowe: autopoprawka do projektów uchwał w sprawie uchwalenia budżetu na 2011r. i WPF.
4. Decyzja Zarządu w sprawie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
5. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu dot. zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Zagościńcu.
6. sprawy różne
Godz. rozpoczęcia 10. 05

ad. 1
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

ad. 2
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół 13/2011 z posiedzenia z dn. 15.02.2011r. oraz 14/2011 z posiedzenia w dn. 17.02.2011r.

ad. 3
Zarząd jednogłośnie /za - 4/ przyjął autopoprawkę do projektów uchwał
w sprawie uchwalenia budżetu na 2011r. i WPF.

ad.4
Zarząd po zapoznaniu się z opinią adwokat Lucyny Żochowskiej w sprawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie powództwa Dariusza Kin prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane DROTECH z siedzibą w Mińsku Maz. podtrzymał jednogłośnie (za 4) sprzeciw od nakazu zapłaty.

Ad. 5
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zgłosiła propozycję zmiany projektu uchwały dot. zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Zagościńcu tj. dopisania paragrafu drugiego: „ Wyraża się zgodę na wydzierżawienie firmie Czystość BIS s.c. wymienionej w § 1 nieruchomości w drodze bezprzetargowej”.
Członek Zarządu Izabella Dziewiątkowska zaproponowała zdjęcie z porządku obrad przedmiotowej uchwały.

W przerwie sesji:
Zarząd jednogłośnie przyjął atutopoprawkę tj. zmiana okresu dzierżawy na okres. 9 m-cy do końca 2011r. oraz dodanie paragrafu drugiego do uchwały zgodnie z propozycją Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

ad.6
Brak spraw różnych.

Na tym protokół zakończono


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 28.02.2011 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 23.03.2011 r., godz. 13.09
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 23.03.2011 r., godz. 13.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.03.2011 r., godz. 13.27Katarzyna PazioEdycja strony
23.03.2011 r., godz. 13.17Katarzyna PazioEdycja strony
23.03.2011 r., godz. 13.09Katarzyna PazioDodanie strony

Strona oglądana: 1295 razy.